Biblioteca

Date generale

Biblioteca, mai mult decât oricare instituţie a unei societăţi traversează timpurile. Viaţa unei biblioteci – prezentul şi viitorul acesteia – depinde de factori sociali, economici sau de altă natură şi, în aceeaşi măsură, de capacitatea ei de a se adapta la evoluţia rapidă a societăţii, la schimbările pe care progresul tehnologic le produce în toate domeniile de activitate. Biblioteca nu se poate închide în sine. Soarta ei depinde de modul cum răspunde provocărilor vremii.

În acest context Biblioteca comunală Răuceşti, ca furnizoare de servicii informaţionale, are ca preocupări de bază: atragerea locuitorilor comunei către bibliotecă, nu doar pentru anumite lecturi, ci şi pentru a găsi raspuns la  întrebările din toate domeniile cunoaşterii şi a vieţii social - economice  locale, utilizând baza de date de informare comunitară cat şi internetul, completarea şi conservarea colecţiilor de cărţi şi publicaţii respectând caracterul enciclopedic al bibliotecii, solicitările utilizatorilor, precum şi structura socio-profesională a populaţiei pe care are datoria să o deservească.

Dacă în anul 2009 am achiziţionat un număr de 348 volume în valoare de 6135,33 lei, în anul 2010, am achiziţionat  un număr de 396 volume în valoare de 6836,60  lei. Achiziţiile au fost făcute de la Casa Cărţii - P. Neamţ,  Fundaţia Culturală „G. T. Kirileanu” P. Neamţ si 77  volume provin din donaţii diverse.

Fondul de carte are un caracter enciclopedic, fiind reprezentat în afara literaturii beletristice de numeroase cărţi din domenii cum ar fi: social, ştiinţă, tehnică, medicină, biologie, agricultură, istorie, geografie, artă, critică, dicţionare. Un deficit semnificativ se înregistrează la domeniile: drept, fizică, chimie şi matematică. Cu toate acestea cererile de lectură ale utilizatorilor au fost satisfăcute în proporţie de 90%.

Bibliotecar, Manolache Gabriela

Programul Biblionet

Programul Biblionet - Lumea în biblioteca mea, este finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates din Statele Unite şi implementat în România de organizaţia internaţională non-profit IREX, în colaborare cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). Programul are ca scop stimularea dezvoltării unui sistem modern de biblioteci publice, prin facilitarea accesului populaţiei la mijloacele tehnologiei informaţionale, pornind de la faptul că 80% din populaţia României, mai ales din zonele rurale, nu are deocamdată acces la Internet.

Conceptul de bibliotecă publică nu înseamnă să judeci sau să controlezi informaţia la care are acces o persoană, ci să permiţi accesul liber şi egal pentru toată lumea, indiferent de vârstă sau alte considerente. Acesta este conceptul care stă la baza libertăţii intelectuale. Atâta timp cât un utilizator are o atitudine corectă faţă de bibliotecă, el are dreptul să împrumute orice carte disponibilă din bibliotecă şi poate avea acces la calculator.

Sfarsitul lunii august 2010 a fost marcat de implementarea programului “Biblionet - lumea in biblioteca mea”, biblioteca fiind dotata cu patru calculatoare, camere web, scanner, imprimanta, proiector si ecran, oferind astfel servicii noi si moderne utilizatorilor, numarul acestora crescand considerabil. Mulţi nu dispun acasă de computere personale. Într-o ambianţă plăcută, într-o sală special amenajată, încălzită, ei pot folosi un calculator de mare viteză, conectat la reţeaua Internet şi găsesc informaţia de care au nevoie în sprijinul luării unei decizii corecte pentru viaţa lor.

Accesul nestânjenit la informare este esenţial pentru asigurarea libertăţii, egalităţii, înţelegerii şi păcii mondiale. De aceea Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci (IFLA) afirma că:

 • Libertatea accesului la informaţii, fără nici o ingrădire legată de suport sau frontiere, este responsabilitatea esenţială a profesiei de bibliotecar şi de specialist în informare.
 • Prevederea privind accesul neingrădit la Internet prin intermediul bibliotecii şi al serviciilor de informare sprijină dobândirea libertăţii, prosperităţi şi progresului, la nivel comunitar şi individual.
 • Barierele în calea fluxului informaţional trebuie inlăturate, in special cele care induc inegalitate, sărăcie si descurajare.

Activităţi culturale

Biblioteca comunală Răuceşti s-a implicat în proiecte culturale promovate de celelalte instituţii din comună: Şcolile Generale, biserica, Asociaţia Veteranilor de Război, Comisia învăţământ – cultură a Consiliului local, Fundaţia culturală „ Ion Creangă” Tg. Neamţ. Dintre acestea amintim:

In luna martie 2010, la Scoala de Arte si Meserii Oglinzi a avut loc manifestarea „Creanga si satul lui de povesti” , invitat de onoare a fost domnul prof. dr. Parascan Constantin.

În luna mai a avut loc a sasea ediţie a „Festivalului de  cântece de cătănie, amintiri din război” - manifestare culturală cu o largă participare şi care s-a dovedit o reuşită a filialei „Asociaţia Veteranilor de război” din comuna noastră în colaborare cu şcolile, biblioteca comunală şi primăria Răuceşti.

În luna august a avut loc manifestarea prilejuită de „Ziua Limbii Române”.                            

Sfârşitul anului a fost marcat de a VI-a ediţie a  Festivalului „Mirajul sărbătorilor de iarnă”.

De asemenea au fost marcate cu ocazia  manifestărilor de peste an şi alte evenimente deosebite de pe mapamond, conform calendarului acestora.

O altă activitate aflată în derulare  şi începută în anul 2003 a fost întocmirea  monografiei comunei la care îşi dau concursul un colectiv de sprijin format din cadre didactice, preoţi, bătrâni ai comunei şi veterani de război, care este aproape de finalizare.

De asemenea nu este de neglijat implicarea bibliotecii în activitatea revistelor şcolare: „Muguraşii”, „Muguri de floare”, „Oglinda Oglinzilor”, „Orizont”, Veşti dinspre Săveşti” şi a revistei „Cuvinte de har” a parohiei Sfântul Nicolae  din Răuceşti de sus.    

În concluzie, biblioteca, ca deţinătoare a tezaurului de cunoştinţe şi ca centru de difuzare a acestora, este o verigă a culturii în orice timp şi societate, continuând să fie şi în epoca contemporană izvor de cultură.

Program de activitate 2011

 • Fundamentarea pe principii noi a achiziţiei de carte astfel încât să se respecte caracterul enciclopedic al bibliotecii şi să se vină în întâmpinarea cererilor de lectură ale utilizatorilor;
 • Găsirea de noi modalităţi de apropiere a publicului prin diversificarea gamei de activităţi culturale care se vor desfăşura lunar conform calendarului evenimentelor cultural – sociale, activităţi specifice (expoziţii tematice, medalioane literare, etc.) de popularizare a fondului de carte existent;
 • Organizarea ediţiei a VI –a a Zilei Bibliotecii Comunale Răuceşti;
 • Continuarea activităţii de informatizare a bibliotecii prin Programul Biblionet
 • Dotarea spaţiului actual cu mobilier funcţional;  
 • Intensificarea activităţii de eliminare din colecţiile bibliotecii a lucrărilor nereprezentative, uzate moral şi fizic;
 • Organizarea de acţiuni speciale pentru categoria “ţărani” care este cel mai puţin reprezentată în rândul cititorilor;
 • Dezvoltarea de facilităţi pentru populaţia dezavantajată fizic şi social, introducerea serviciului la domiciliu acolo unde se impune.Înfiinţarea unui fond de carte sonoră pentru categoria de cititori cu deficienţe de vedere;
 • Procurarea de CD-uri multimedia cu jocuri educative şi poveşti pentru a-i forma ca utilizatori ai bibliotecii pe şcolarii mici;
 • Implicarea Bibliotecii comunale la toate activităţile promovate de Filiala Răuceşti a Societăţii pentru învăţătura poporului român, Filiala Răuceşti a Asociaţiei Veteranilor de război, şcolile şi bisericile din comună, Consiliul local  prin Comisia învăţământ-cultură;
 • Activităţi în colaborare cu Biroul de consiliere şi informare pentru cetăţeni Tg. Neamţ si Fundaţia culturală «Ion Creangă» Tg. Neamţ;
 • Finalizarea lucrării –Monografia comunei Răuceşti;
 • Sondaje de opinie privind activitatea bibliotecii comunale;
 • Participarea la cursuri de perfecţionare;
 • Toate aceste activităţi vor fi finalizate prin sensibilizarea şi antrenarea tuturor factorilor de decizie din comună.

Programele educativ-informationale si de formare profesionala continua pe perioada 2010-2015, se afla in atasamentul de mai jos.

Descarca Programe cultural-educative informationale Programe_culturale.doc

Strategie privind activitatea bibliotecii comunale în perspectivă până în anul 2015

In perspectivă biblioteca comunală Răuceşti îşi propune următoarea strategie:

Dezvoltarea managementului orientat către utilizatori care să pună accent constant pe calitate şi pe motivarea publicului  prin aplicarea a două principii fundamentale:

 • a şti totul despre beneficiarii actuali şi potenţiali;
 • a le oferi servicii care să le satisfacă trebuinţele şi aşteptările.

În acestă viziune perioada următoare presupune atingerea unor obiective legate în principal de:

 • construirea unui centru de informare şi documentare comunitară care atât ca spaţiu cât şi ca dotare  să sporească funcţionalitatea bibliotecii comunale;
 • înfiinţarea unui Centru de informare pentru public prin  Programul Biblionet;
 • înfiinţarea unui cerc de legătorie pentru recondiţionarea cărţilor deteriorate;
 • înfiinţarea unei filiale în satul Oglinzi, sat cu populaţia cea mai numeroasă din comună;
 • înfiinţarea unui cenaclu de lectură pentru şcolarii mici şi preşcolari, miza acestuia fiind educaţia acestui public, de calitatea lui intelectuală, socială, morală, şi civică depinzând calitatea vieţii în viitor;
 • finalizarea lucrărilor de modernizare şi dotare a muzeului satului;
 • efectuarea unui lobby permanent prin mijloace mass-media în vederea găsirii de sponsori şi donatori care să contribuie atât la completarea colecţiilor cât şi la îmbunătăţirea imaginii de ansamblu a bibliotecii;
 • anual - verificări parţiale ale fondului de carte şi sondaje de opinie în rândul utilizatorilor şi a potenţialilor beneficiari;
 • schimburi de experienţă. evenimentele din 2009 să devină o tradiţie;
 • organizarea de concursuri de creaţie şi cultură generală cu ocazia unor evenimente importante;
 • atragerea de fonduri pentru bibliotecă prin întocmirea unui plan de necesităţi;
 • înfiinţarea unui «Cont al bunăvoinţei şi al iubirii de carte» în vederea strângerii de fonduri care vor avea ca destinaţie dotarea viitorului local al Bibliotecii comunale cu mobilier şi alte facilităţi, pentru ca aceasta să devină un spaţiu cultural aparte.   
Logon
Informatii