Hotarâri ale Consiliului Local, Procese verbale şedinţă consiliu

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar.

Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

Hotărârile adoptate de către Consiliul Local Răuceşti si Procesele verbale de la sedintele de Consiliul Local sunt prezentate pe ani, in meniul din dreapta.

Logon
Istoric