Informare cetațeni

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA RĂUCEŞTI, titular al proiectului „Modernizare drumuri sătești în sat Răucești, comuna Răucești”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare, pentru proiectul „Modernizare drumuri sătești în sat Răucești, comuna Răucești”, propus a fi amplasat in  Județul Neamț, sat Răucești, comuna Răucești, cod 617370.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Neamț din Piața 22 Decembrie, nr 5, Piatra Neamt, judetul Neamt, cod. 610007, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresa de internet: http//apmnt.apmnt.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

          Data întocmirii: 14.05.2019.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Nota_de_informare_cu_privire_la_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal.pdf

Regulament GDPR Regulamentul_general_privind_protectia_datelor_nr._679_din_27_aprilie_2016.pdf

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA RĂUCEŞTI, cu sediul în județul Neamț, comuna Răuceşti, sat Răuceşti, cod 617370, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri sătești în sat Răucești, comuna Răucești”, propus a fi  amplasat  în  județul  Neamț,  sat Răucești, comuna Răucești, cod 617370.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, strada Piața 22 Decembrie, nr 5 şi la sediul COMUNEI RĂUCEŞTI din județul Neamț, comuna Răuceşti, sat Răuceşti, cod 617370, in zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ – teritorială Răucești, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 63, 106, 121, 122, 141 și 144 începând cu data de 02.04.2019, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Răucești, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Răucești, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Proiectie Buget Local an 2019

Informarea cetatenilor comunei se realizeaza in ideea de a apropia autoritatea publica de cetatean, chiar mai mult, de a face ca functionarul public sa depinda de cetatean, pentru ca aici cetateanul este persoana care comunica dorintele sale functionarului public, menirea acestuia fiind sa le trateze intr-o maniera avantajoasa pentru ambele parti. 
Prin intermediul site-ului nostru va putem pune la dispozitie informatii rapide despre activitatea Primariei Raucesti, a Consiliului Local, precum si alte informatii utile despre viata publica a comunitatii. 

 

Obiective:


  • ofera relatii privind modalitatea de a obtine diverse documente, avize, aprobari, care, potrivit legii, intra in competenta Primariei sau Consiliului Local, scutindu-l pe cetatean de eforturi suplimentare;
  • facilitarea participarii directe a cetatenilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul administratiei locale;
  • asigurarea accesului gratuit si permanent la informatie, atat din domeniul administratiei locale cat si din alte domenii de activitate;
  • scurtarea timpului si a efortului afectat de cetatean rezolvarii unor probleme personale sau comune unui grup;
  • evitarea stresului cetateanului, generat de cele mai multe ori de imposibilitatea lui de a depista modalitatea de a obtine unele drepturi legale sau informatii utile si institutia, serviciul sau persoana care ii poate rezolva problema;
  • crearea unor relatii de colaborare cu alte institutii publice.

salarizare personal 31.03.2019 salarii_31.03.2019.PDF

Logon
Informatii utile