ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ – teritorială Răucești, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 63, 106, 121, 122, 141 și 144 începând cu data de 02.04.2019, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Răucești, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Răucești, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

Publicație căsătorie Mihalcea Valerică

Deschide publicatie Publicatie_casatorie_Mihalcea_Valerică.pdf

Publicație căsătorie Amariei Toader

Deschide publicatie Publicație_căsătorie_AMARIEI_TOADER.pdf

Publicatie casatorie Vadana Constantin

Deschide publicatie Publicație_căsătorie_VADANA_CONSTANTIN.pdf

Publicație căsătorie Cozma Florin-Alexandru

Deschide publicatie PUBLICATIE_CASATORIE_Cozma_Florin-Alexandru.pdf

Publicație căsătorie Orună Ilie-Ionuț

Deschide publicatie Publicație_Orună_Ilie.pdf

Publicatie casatorie Luca Constantin-Ionuț

Deschide publicatie Publicație_căsătorie_Luca_Constantin-Ionuț.pdf

Publicatie casatorie Filip Constantin-Cristian

Publicatie casatorie Filip Constantin-Cristian publicatie_Filip_C.tin.xps

Publicatie casatorie Huma Constantin

Deschide publicatia Publicatie_casatorie_Huma_Constantin_Cristian.pdf

Publicatie casatorie Cristescu Ilie

Deschide publicatia Publicatie_casatorie_Cristescu_Ilie.pdf

Publicatie casatorie Filip Constantin-Cristian

Deschide publicatie publicatie_Filip_C.tin.xps

Publicatie Macsim Andrei-Alexandru

Deschide publicatie PUBLICATIE_CASATORIE_MACSIM_ANDREI-ALEXANDRU.pdf

Publicatie Nechita Marius Iulian

Deschide publicatia Publicatie_casatorie_Nechita_Marius_Iulian.pdf

Publicatie casatorie Roman Petru

Deschide publicatia Publicatie_casatorie_Roman_Petru-1.pdf

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI PENTRU ANUL 2017

Deschide raport RAPORT_PRIMAR_2017.pdf

Publicatie casatorie Gafita Dumitru

Deschide publicatie Publicatie_Gafita_Dumitru.pdf

Publicatie casatorie Ilies Marius Marin

Descarca anunt Publicatie_casatorie_Ilies_Marius_Marin.pdf

Publicatie casatorie Hoga Petrica

Deschide publicatie Publicatie_casatorie_Hoga_Petrica.pdf

Publicatie casatorie Voina Daniel

Deschide publicatie Publicatie_casatorie_Voina_Daniel.pdf

Publicatie casatorie Pelin Dumitru

Descarca anunt Publicatie_casatorie_Pelin_Dumitru.pdf

Publicatie casatorie Luca Daniel

Deschide publicatie Anunt_publicare_casatorie_Luca_Daniel.pdf

Publicatie casatorie Tanase Andrei Dan

Deschide publicatie Publicatie_Tanase_Andrei_Dan.pdf

Publicatie casatorie Diaconu Gheorghe

Deschide publicatie Publicatie_casatorie_Diaconu.pdf

Publicatie casatorie

Deschide publicatie Publicatie_casatorie_Dulgheriu_Florin.pdf

Anunt concurs functii publice vacante

Descarca anunt Anunt_concurs_functii_publice.pdf

Formulare de inscriere concurs

Descarca formulare Formulare_de_inscriere_functii_publice.pdf

Anunt concurs Referent mediu, transporturi

Descarca anunt Anunt_concurs_Referent_transporturi_si_mediu.pdf

Proiect de hotarare Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare

Descarca proiect Proiect_de_hotarare_Serviciu_de_salubrizare.pdf

ANUNŢ DE LICITAŢIE privind atribuirea contractului de concesiune: „Concesionarea suprafetei de 313 ha pasune comunala, aflata in administrarea Consiliului Local al comunei Raucesti, judetul Neamt”

ANUNŢ  DE  LICITAŢIE

 privind atribuirea contractului de concesiune:

„Concesionarea suprafetei de 313 ha pasune comunala, aflata in administrarea Consiliului Local al comunei Raucesti, judetul Neamt”

   1. informaţii generale privind concedentul: Comuna Raucesti, localitatea Raucesti, judetul Neamt, tel: 0233/788003, fax: 0233/788239, cod Fiscal: 2614236, e-mail: primariaraucesti@yahoo.com

   2. informaţii generale privind obiectul concesiunii: Concesionarea suprafetei de 313 ha pasune, aflata in administrarea Comunei Raucesti, judetul Neamt.

  3. informaţii privind documentaţia de atribuire;

  3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul primariei Raucesti.

  3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretariatul primariei Raucesti.

  3.3. data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.04.2017.

  4. informaţii privind ofertele:

  4.1. data limită de depunere a ofertelor: 19.04.2017, ora 10.00.

  4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Raucesti, judetul Neamt

  4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

  5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.04.2017, ora 12.00, la sediul Primariei Raucesti, judetul Neamt.

  6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecatoria oras Tg. Neamt, strada Stefan cel Mare, nr. 53, tel. 0233/790844.

  7. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24.03.2017.

 PRIMAR,

Balajel Dumitru

Dispozitie cu referire la stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2016

Descarca Dispozitie Dispozitie_afisaj_electoral_2016.PDF

Ordinul MAE nr. 500/21.03.2016

Ordinul MAE din 21 martie 2016
ORDIN nr. 500 din 21 martie 2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016.
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 25 martie 2016Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători

Deschide OPIS S1_Opis_alfabetic_deținători_RĂUCEŞTI.pdf

Registrul cadastral al imobilelor

Deschide document S1_Registrul_cadastral_al_imobilelor_Raucesti.pdf.docx

Plan cadastral

Deschide Plan cadastral plan_cadastral.pdf

Anunt concurs Guard

Anunt sedinta constituire Consiliu Local

Deschide anunt anunt_CL_Raucesti.pdf

Centru zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului in dificultate - Proiect finantat prin Granturile SEE

Click pe imagine

Site-ul proiectului este pe pagina www.sinergiineamtcopii.ro.

Accesati site-ul, click pe banner!

Dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral

Deschide dispozitie Dispozitie_stabilire_locuri_speciale_pentru_afisaj_electoral.pdf

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2015

Deschide Raport de evaluare Raport_de_evaluare_a_implementarii_Legii_nr._544-2001_in_anul_2015.pdf

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52/2003 in anul 2015

Deschide Raport de evaluare Raport_de_evaluare_a_implementarii_Legii_nr._52-2003_in_anul_2015.pdf

ANUNŢ DE LICITAŢIE privind atribuirea contractului de concesiune: „Concesionarea suprafetei de 76 ha pășune comunală, aflată în administrarea Consiliului Local al comunei Răucești, județul Neamț”

    1. informații generale privind concedentul: Comuna Răucești, localitatea Răucești, județul Neamț, tel: 0233/788003, fax 0233/788239, cod Fiscal: 2614236, e-mail: primariaraucesti@yahoo.com

   2. informaţii generale privind obiectul concesiunii: Concesionarea suprafeței de 76 ha pășune „Bahna Ungheni’, aflată în administrarea Consiliului Local al comunei Răucești, județul Neamț

 3. informaţii privind ofertele:

     3.1. data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2016, ora 10.00

     3.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Răucești, județul Neamț

    3.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare.

4. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.04.2016, ora 11.00, la sediul Primariei Răucești, județul Neamț.

 

Peste 10 milioane de locuri de munca in intreaga lume, avand posibilitatea cautarii dupa tara, companie, categorie etc

click pe pictograma pentru a deschide site-ul


Neuvoo este un motor de cautare de locuri de munca care indexeaza gratuit locuri de munca de pe  website-uri de companii de cariera, agentii de plasare a fortei de munca si platforme de locuri de munca.

Click pe logo pentru a deschide site-ul www.neovoo.ro!

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Martie 2016

deschide PV p.v._10.03.2016.docx

Proces verbal ședința Consiliu local - aprilie 2016

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Februarie 2016

deschide PV p.v._18.02.2016.docx

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Ianuarie 2016

deschide PV p.v._22.ian.2016.docx

In prezent implementam proiectul "Sistem informatic pentru gestionarea activitatii si serviciilor de administratie publica la nivelul regiunii N-E, SMIS 48425", proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

http://www.fonduri-ue.ro/

Primaria Raucesti este partenera in cadrul proiectului "Sistem Informatic Integrat pentru Gestionarea Activitatii si Serviciilor de Administratie Publica la nivelul Regiunii Nord din Judetul Neamt" cod SMIS 48425.

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Decembrie 2015

deschide PV P.V._10.12.2015.docx

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Noiembrie 2015

deschide PV P.V._26_noiembrie_2015.docx

Rapoarte de activitate consilieri locali - noiembrie 2015

- Vranceanu Domnica

- Tanasa Elena

- Trofin Dumitru

- Taraboanta Lazar

- Vlad Constantin

Deschide rapoarte Raport_de_activitate_anual_2015.pdf

Rapoarte de activitate consilieri locali - octombrie 2015

- Filip Vasile

- Obreja Toader

- Popa Neculai

- Predoaia Vasile

Deschide rapoarte Rapoarte_de_activitate_-_octombrie_2015.pdf

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Octombrie 2015

Deschide Proces verbal p.v_26_octombrie_2015.docx

Proces verbal sedinta extraordinara Consiliu Local - Octombrie 2015

Deschide Proces verbal p.v._4_octombrie_2015.docx

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Septembrie 2015

Deschide Proces verbal p.v_septembrie_2015.docx

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer

Deschide anunt anunt_concurs_sofer.pdf

Proces verbal sedinta Consiliu Local - August 2015

Deschide Proces verbal p.v._august_2015.docx

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Iulie 2015

Deschide Proces verbal p.v._iulie_2015.docx

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Iunie 2015

Deschide Proces verbal p.v._iunie_2015.docx

Proces verbal sedinta Consiliu Local - Mai 2015

Deschide Proces verbal P.V._Mai_2015.docx

Video Ecologizare parau Sarata - proiect Strajerii naturii

Strajerii naturii
Jurnal de voluntar - capitolul I
Daca nu ne pasa de noi, macar sa ne pese de vietatile pe care Dumnezeu ni le-a lasat; daca totusi acesti melci inca mai exista, inseamna ca mai putem gasi o speranta si ca nu am ajuns in stadiul de distrugere totala!
Activitatea de astazi ne-a facut sa constientizam gravitatea situatiei in care se afla mediul inconjurator.Cu o politica de mediu nationala care nu functioneaza asa cum ar trebui, cu o politica europeana de mediu care nu este implememtata in mod corect, tot ceea ce i-a mai ramas Romaniei, in momentul de fata, sunt “miscarile de voluntariat” de acest gen. Am fost dezamagiti sa vedem si sa “atingem” inconstienta de care oamenii au dat dovada de-a lungul timpului, fiind martorii lipsei de educatie a multora. Este inacceptabil ca gunoaiele sa fie aruncate la intamplare; noile generatii trebuie sa dea dovada de mai multa intelepciune.
Suntem constienti de faptul ca problemele nationale de mediu nu constau doar in deseurile depozitate in locuri necorespunzatoare, insa credem cu tarie ca actiunile noastre ajuta intr-o oarecare masura mediul inconjurator. Mai mult, ne dorim ca activitatile pe care le vom intreprinde in cadrul proiectului “Strajerii naturii” sa traga un semnal de alarma in privinta degradarii mediului si mai mult decat atat, ne dorim sa facem oamenii din jurul nostru sa constientizeze problemele Pamantului!

articol din Ziar Tg. Neamt - Strajerii naturii

Strajerii naturii in vizita la Detasamentul de Pompieri Tg. Neamt (art. ziarul Ceahlaul)

ceahlaul, ziarul Ceahlaul, actualitate neamt, economie neamt, politica neamt, sport neamt, cultura neamt
ziarulceahlaul.ro

Ecologizarea raului Ozana - Strajerii naturii (articol Ziar Tg. Neamt)


Ziar Targu Neamt
ziartarguneamt.ro

Strajerii naturii

Centrul Comunitar de Resurse Raucesti a castigat un nou proiect cu finantare de la Consiliul Judetean Neamt, intitulat "Străjerii naturii" adresat tinerilor din 5 localități situate la poalele Cetății Neamțului: Răucești, Brusturi, Drăgănești, Timișești și orașul Tg. Neamț.

Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului.
Totodată urmăreşte responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa mediului înconjurător.

Principalele activități sunt:
1. “Voluntari pentru verde” - Recrutarea si inscrierea participantilor dornici de a beneficia de o instruire nonformala in cadrul proiectului
2. ”Patrula Eco” - Activitate practică de identificare a surselor şi locurilor de poluare, atentionarea publicului, realizarea unor portofolii de fotografii si a unui film documentar pe cursul apelor.
3. „Apa are grijă de tine. Tu ai grijă de ea?” - Seminarii de instruire privind importanţa apei pentru viaţă
4. „Apa - Scop, Putere, Joc” - Activitati in aer liber, de instruire cu privire la rolul vital al apei, la scopul, puterea si jocul pe care aceasta le ofera (- organizarea drumetii prin imprejurimi, mergand la pas sau pe bicicleta si consumand apa plata; - organizarea unei vizite la Detasamentul de Pompieri Tg. Neamt, experimentand forta apei si primind informatii despre importanta existentei surselor de apa, despre regulile de prevenire a situatiilor de risc si comportamentul in situatii de risc; - excursie la „Strandul Tineretului Piatra Neamt”, despre importanta apei in igiena si mentinerea sanatatii, pentru relaxare; - ateliere de lucru pentru realizarea unei Expozitii photovoice „Un strop de atentie pentru un strop de apa”)
5. „De Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor” - Excursie ecologica educativa pentru cunoasterea mediului: Tg. Neamt – Parcul Natural Vânători Neamţ – Poiana Teiului – Borca – Brosteni – Dorna Arini - Rezervatia naturala Cheile Zugreniului (urcare pe Rarau) – Vatra Dornei – Campulung Moldovenesc – Gura Humorului – Falticeni – Tg. Neamt. Aceasta drumetie in natura are rolul de a dezvolta organizatia precum şi a spiritului eco-civic. Tinerii vor învaţa să colaboreze eficient şi plăcut, astfel încât să crească gradul de participare individuală şi să poată rezolva în colectiv probleme complicate. Formarea spiritului de echipă este solutia perfecta pentru consolidarea echipei, iar aceasta excursie in natura va contribui la cresterea increderii in sine a participantilor, cresterea tonusului si conditiei fizice si mintale, a solidaritatii si responsabilitatii.
6. ”Reciclare creativa” - Activităţi creativ-competiţionale: concursul de obiecte realizate din materiale reciclabile, Parada de moda ECO „Green Fashion”.
7. „Ocrotiti zambetul planetei” - Campanii de educare si constientizare a publicului cu privire la protectia mediului de Ziua Internaţională Pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale. (distribuirea de pliante cu mesaje informativ-educative, oferirea de flori cetatenilor aflati în parcuri, pe strazi, in oraşul Tg. Neamţ; realizarea de desene pe asfalt si trotuare ale căror temă principală o va constitui ocrotirea planetei).

Participarea unui grup de femei la cursurile de formare profesionala "Competente antreprenoriale" de la Gura Humorului

Societatea COREX & CB SRL organizează prin intermediul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale pentru persoanele din mediul rural din Regiunile București Ilfov și Sud Muntenia” cursuri de perfecționare și sesiuni de consiliere și mediere pe piața muncii.

Astfel, un grup de femei din Comuna Răuceşti, au participat in perioada 11-15 mai 2015, la o sesiune de formare cu accent pe dezvoltarea afacerilor şi au dobândit aptitudini de a face din antreprenoriat o opţiune de carieră. În acest interval de 5 zile, persoanele prezente au acumulat cunoştinte şi şi-au dezvoltat cultura antreprenorială, realizând planuri de afaceri în diferite domenii: apicultură, creşterea melcilor, cultivarea şi comercializarea cerealelor, cabinet de kinetoterapie şi masaj.

Implicarea activă a grupului de femei din Răuceşti la sesiunile de formare în cadrul proiectului s-a realizat şi prin atractivitatea creată de către formatori, în cazul nostru de către d-ra Laura Mihaela Tocitu, şi d-nul Florin Spătaru, responsabil implementare regiunea N-E.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, a început din luna aprilie 2014 și se va derula pe o perioadă de 18 luni, până în septembrie 2015.

Persoanele din grupul țintă vor beneficia de o diploma de absolvire şi o subventie, dar au ocazia şi de a participa la un concurs ce premiază primele 210 persoane ce-și găsesc un loc de muncă. Se acordă premii în valoare de 1000 lei/persoană.

A. Savescu

Raport anual de activitate Balajel Dumitru

Deschide Raport Raport_activitate_Balajel_Dumitru.pdf

Proces verbal sedinta Consiliu Local - aprilie 2015

Deschide Proces verbal p.v._aprilie_2015.docx

Cinste si Onoare la Raucesti - De ziua Veteranilor

Click pe foto pentru a viziona filmuletul

Cand trec veteranii cu fețele lor suple, de sfinți bizantini, opreste-te-n loc, căci ei sunt titanii istoriei noastre! Și... lor să te-nchini!

Proces verbal sedinta Consiliu Local - martie 2015

Deschide Proces verbal p.v._martie_2015.docx

Proces verbal sedinta Consiliu Local - februarie 2015

Deschide Proces verbal p.v._februarie_2015.docx

Proces verbal sedinta Consiliu Local - ianuarie 2015

Deschide Proces verbal P.V._ianuarie_2015.docx

Ecouri ale Galei Voluntariatului Nemțean! Oameni și proiecte care merita apreciere!

Articol Jurnal Neamt
Click pe foto!

Gala Voluntariatului Nemtean in mass media! Articol aparut in Jurnalul de Neamt.

Pentru a citi articolul, Click pe foto!

Nimeni nu e singur, iarna si vara. Langa foisorul "Lumea vazuta din cer" - Horea, Apuseni.

Nimeni nu e singur, iarna. Langa foisorul "Lumea vazuta din cer" - Horea, Apuseni.

Banerul pe care l-am legat de cei doi brazi, in acea poienita de pe varful Petreasa, Apuseni.

Rapoarte anuale de activitate consilieri

Obreja Toader
Popa Neculai
Predoaia Vasile
Huma Vasile Marius
Tanase Elena

Deschide Rapoarte de activitate Rapoarte_anuale_de_activitate_consilieri.pdf

Raport anual de activitate Trofin Dumitru

Deschide Raport de activitate 2014 Trofin_Dumitru.jpg

Raport anual de activitate Vlad Constantin

Deschide Raport de activitate 2014 Raport_activitate_Vlad_Constantin.pdf

Raport anual de activitate Vrinceanu Domnica

Deschide Raport de activitate 2014 Raport_de_activitate_Vrinceanu_Domnica.pdf

Rapoarte anuale de activitate consilieri

Bazu Nicolae
Celus Gheorghe
Craiu Ioan
Cristescu Gheorghe
Gorea Mihai

Deschide Rapoarte de activitate Rapoarte_anuale_de_activitate_consilieri.pdf

Raport anual de activitate Taraboanta Lazar

Deschide Raport de activitate 2014 Raport_de_activitate_Taraboanta_Lazar.pdf

Articol in Ziarul Ceahlaul despre premierea proiectului "Nimeni nu e singur" la Gala Naţionala a Societăţii Civile Tinere din România

Gala Naţionala a Societăţii Civile Tinere din România
Click pe foto pentru a citi articolul

Articol in Ziar Targu Neamt despre premierea proiectului "Nimeni nu e singur" la Gala Naţionala a Societăţii Civile Tinere din România

Gala Naţionala a Societăţii Civile Tinere din România
Click pe foto pentru a citi articolul

Cele mai bune proiecte pentru tineret derulate în acest an au fost premiate sâmbătă în cadrul primei Gale Naţionale a Societăţii Civile de Tineret, organizate în staţiunea Covasna.

În weekendul trecut, staţiunea Covasna a fost gazda primei ediţii a Galei Naţionale a Societăţii Civile Tinere din România, eveniment ce s-a desfăşurat sub genericul „Inspirăm o nouă generaţie” şi care a adunat laolaltă reprezentanţi ai societăţii civile tinere din toată ţara, alături de instituţii şi autorităţi locale şi centrale. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna, Instituţia Prefectului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna şi Primăria oraşului Covasna. Au participat peste 300 de persoane, membri ai organizaţiilor neguvernamentale premiate cu această ocazie, invitaţi speciali şi reprezentanţi mass-media.

În concurs au fost înscrise 123 de proiecte din toata tara la 6 categorii: educaţie, umanitar, ecologie, sport, educaţie socială şi economică, cultură şi artă. Dintre acestea au fost premiate proiectele câștigătoare în cadrul unei ceremonii deosebite găzduită în sala de conferinţe a hotelului Clermont, juriul fiind format din personalităţi marcante din societatea civilă românească.

Printre proiectele câștigătoare, la domeniul Umanitar a fost premiat proiectul “Nimeni nu e singur”, inițiat de Asociația Centrul Comunitar de Resurse Răucești – Neamț.

La eveniment au fost prezenţi şi au rostit alocuţiuni: Cristian Cosmin – Secretar de Stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, Romeo Moşoiu – Consilier al Ministrului Educaţiei, Marian Ştiopu – Director al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna, Thiesz János – Primarul oraşului Covasna, Marius Popica – Prefectul judeţului Covasna, Marius Obreja – Vicepreşedinte Senatul României, Horia Grama – deputat, chestor al Camerei Deputaţilor. Iniţiator şi organizator al evenimentului a fost Cătălin Lazăr, consilier în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna. La gală au fost prezenți și reprezentanții celor două ministere implicate, cel al Tineretului și Sportului, și al Educației. 

“Ne-am înscris în această Gală, nu neapărat cu gândul de a câştiga, dat fiind faptul că s-au înscris în această competiţie foarte multe proiecte bune din toate colţurile ţării. Dar, se pare că toate energiile, acţiunile şi gândurile pozitive care s-au derulat pe timpul acestui an şi-au spus cuvântul în rezultatul obţinut. Suntem deosebit de onoraţi să primim acest premiu, înseamnă o bucurie imensă pentru noi, şi este cu atât mai semnificativ când selecţia provine de la un juriu profesionist. Este recunoaşterea calităţii muncii noastre, un privilegiu deosebit şi o onoare râvnită de oricine. Mulţumim pentru acest premiu care aparţine de fapt tinerilor implicaţi în acest proiect, pentru că au ştiut să se mobilizeze, iar prin acţiunile întreprinse au devenit mai responsabili, au învăţat să lucreze în echipă, să se organizeze şi să se implice activ în comunitate, pentru a aduce o schimbare pozitivă în beneficiul oamenilor. Acţiunile au fost majore şi interesante, atât prin rezultatele excelente obţinute, cât şi în selectarea şi pregătirea unei echipe de tineri, care să insufle şi să reprezinte, în adevăratul sens al cuvântului, spiritul pe care ni-l doream. Ne bucură recunoaşterea pe care a primit-o proiectul „Nimeni nu e singur”, pentru că acesta a fost proiectul nostru de suflet al acestui an, iar acest lucru ne motivează şi ne impulsionează mai mult pe viitor, pentru a duce mai departe munca de voluntariat în domeniile în care noi credem cu tărie. Felicitări tuturor pentru parcursul frumos şi profesional pe care il aveţi! Mulţumim pentru implicare! Mulţumim pentru premiu! Mulţumim pentru că vă gândiţi la educarea tinerilor noştri!” - mesajul Anei Săvescu – coordonator proiect

Intalnire intre generatii

Punti intre generatii - Sa fim solidari. Interviuri: Adelina, Ioana Madalina, Denisa

Stire Est TV. Marturii din viata domnilor profesori octogenari Ioan Ionita si Dumitru Ghiba.
youtube.com

Reportaj "Flori pentru suflet"

Flori pentru suflet

Campania „Flori pentru suflet” s-a desfasurat joi, pe 07 august, incepand cu ora 16.00, iar alaturi de flori, peste 60 de persoane din Centrul de batrani Tg. Neamt au beneficiat de un spectacol oferit de Fanfara Raucesti si Ansamblul Oglinduta.
youtube.com

Sa fim solidari - proiect "Nimeni nu e singur"

Sa fim solidari - proiect "Nimeni nu e singur"
interviu: Oana Cozma

O categorie socială uitată de toată lumea este cea a vârstnicilor singuri, al căror număr s-a „îngroşat“ considerabil în ultimii 50 de ani. În comunitatea în...
youtube.com

„Aur şi Oameni” - Amintiri din tabăra Poiana Voluntarilor - Apuseni

„Aur şi Oameni” - Amintiri din tabăra Poiana Voluntarilor - Apuseni

În perioada 15-18 august s-a desfăşurat tabăra „Poiana Voluntarilor” în localitatea Horea din Apuseni, activitate care face parte din proiectul „Nimeni nu e singur”, iniţiat de Asociaţia Centrul Comunitar de Resurse Răuceşti, Neamţ şi finanţat cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ.

Acţiunile desfăşurate de către tinerii voluntari au fost diverse, obiectivul principal fiind stimularea tinerilor de a se implica mai activ în activităţi de voluntariat şi realizarea unui film documentar.

În această perioada, la Horea a avut loc şi Festivalul Lemnarilor, la care tinerii voluntari au fost prezenti, oferind un program artistic cu sprijinul Fanfarei elevilor din Răuceşti şi al Ansamblului Oglinduţa.

Urcarea până la locul accidentului aviatic care s-a produs pe 20 ianuarie, a avut loc sâmbăta, 16 august, şi ne-a fost asigurată de către primaria Horea, oferindu-ne o maşina a armatei in care am putut să urcăm cu toţii şi pentru acest lucru dorim să-i mulţumim primarului din Horea şi celorlalţi organizatori.

De asemenea, acolo unde sătenii au amenajat luna trecută, într-un foișor de lemn un altar, unde, alături de crucea pe care aceștia au pus-o aici a doua zi după accident, au fost expuse fotografii cu Aura Ion și Adrian Iovan, precum și unele realizate, de-a lungul vieții, chiar de către pilot. Noi,  toti cei care am participat, am depus o coroană de flori şi am ridicat un steag. S-a păstrat un moment de reculegere în memoria celor dispăruţi iar fanfara Răuceşti a intonat câteva melodii (imnul de stat, imnul eroilor, taina sfânta şi un mars). Tot în acel loc am amplasat un banner cu înscrisul „Poiana Voluntarilor” şi cu titlul proiectului nostru „Nimeni nu e singur” care va rămâne definitiv legat de doi brazi din acea poieniţă.

A fost un moment deosebit, extrem de emoţionant. La acest pelerinaj la locul acidentului aviatic din Apuseni, s-au întâlnit şi au trăit clipe de reculegere trei dintre supravieţuitori întorşi la Horea, medicii Radu Zamfir, Sorin Ianceu şi copilotul Răzvan Petrescu, împreună cu salvatorii, cei trei eroi ajunşi primii la locul accidentului, Argentin Todea, Gheorghe Zamfir şi Gheorghe Giurgiu.

Doctorul Zamfir, care l-a îmbrățișat pe Argentin Todea, luându-se în brațe reciproc, și-a adus aminte ce moment de bucurie a fost atunci când i-a văzut, în noaptea accidentului, pe salvatori. „Sunt niște momente greu de descris. Ce s-a întâmplat aici (pe Vârful Petreasa, locul unde a căzut avionul) o spun și copacii ăștia care sunt retezați”, a afirmat Radu Zamfir, care se afla printre noi.

La rândul său, Sorin Ianceu a spus că liniștea de pe munte îi aduce aminte de acea noapte.

Sprijinit în cârje, ajutat de unul dintre salvatori, copilotul Răzvan Petrescu a urcat pe jos o distanță apreciabilă până la locul prăbușirii aeronavei. Gheorghe Giurgiu i-a explicat acestuia unde anume și în ce poziție l-a găsit, copilotul amintindu-și că s-a târât câțiva centimetri.

După momentele trăite în locul în care s-au născut a doua oară, medicii i-au vizitat pe cei trei salvatori, acasă la ei, împreună cu familiile, iar spre seară au venit în centrul comunei, unde, alături de noi si tinerii din comună, au luat parte la spectacolul pe cer, focul de artificii.

Tot în prima zi a manifestărilor horenii impreuna cu noi am petrecut cu cântec, joc şi voie bună pe Dâmbul lui Gâf „Dealul Indrăgostiţilor”, cu plăcinte calde pe lespede şi cu muzică susţinută de fanfara Răuceşti, unde am incins o hora mare moldoveneasca. Spre seară, distracţia s-a mutat în centrul comunei, unde ne-am bucurat de o discotecă în aer liber, pregătită de organizatori.

Duminica, 17 august, a avut loc Târgul Lemnarilor care s-a desfăşurat la Mătişeşti, iar ziua a fost dedicată în special moţilor lemnari.

Cei mai pricepuţi dintre lemnarii din zonă (tineri şi vârstnici) şi-au demonstrat măiestria, fiind susţinuţi şi aplaudaţi de cei prezenţi. Întrecerile precum cioplitul cu securea, încheietori – lucrătură în formă de rândunică, aruncarea cu ţapinul, căţărarea pe un catarg de 10 m, tăiatul cu custura, fierăstrăul şi securea, ridicarea buşteanului de peste 400 de kg, ş.a. le-au stârnit tuturor interesul şi curiozitatea, dar în acelaşi timp i-a amuzat copios, astfel că timp de peste o oră, au chibiţat şi şi-au încurajat frenetic favoriţii, ţinând aproape de ei, în ciuda celor câteva reprize de ploaie ce s-au abătut asupra comunei.

Un moment deosebit de important a fost şi acel care trei dintre supraviețuitorii accidentului aviatic din 20 ianuarie - medicii Sorin Ianceu și Radu Zamfir și copilotul Răzvan Petrescu - au primit în cadrul Târgului Lemnarului, titlul decetățean de onoare al acestei comune din Apuseni. La ceremonie au asistat peste două sute de persoane, printre care și politicieni.

„Pentru felul de a vă jertfi dându-i vieții o nouă șansă de supraviețuire” și „Pentru felul în care ați făcut din viață o lumină asupra viețuirii” se putea citi pe diplomele acordate de către autoritățile locale celor trei supraviețuitori, care au revenit la Horea însoțiți de familii. Alături de medicul Zamfir s-a aflat în momentul acordării acestui titlu fetița sa, iar de Sorin Ianceu, băiatul și fetița sa.

Autoritățile locale au conferit titlul de cetățean de onoare post mortem pilotului Adrian Iovan și Aureliei Ion, diplomele urmând să fie înmânate de către autoritățile locale rudelor acestora.

Titlul de cetățean de onoare al comunei Horea a fost acordat, de asemenea, primilor trei salvatori ajunși la locul accidentului, Argentin Todea, Gheorghe Giurgiu și Gheorghe Trif.

În cadrul spectacolului artistic organizat, după ce au urcat pe scenă artişti populari din zonă, au evoluat cu succes şi Ansamblul Oglinduţa din Răuceşti împreună cu solista Gabriela Ujică care au primit ropote de aplauze.

La finalul Festivalului Lemnarului, Fanfara Răuceşti a susţinut un moment artistic deosebit, peste 10 cantece şi melodii populare, printre care şi o surpriză ce a fost pregatită de acasă, şi anume melodia „Moţii mei” care este extrem de cunoscută în Ţara Moţilor. Împreună cu moţii am dansat şi am cântat până s-a înserat.

Au fost momente de neuitat pentru toţi cei care am fost la Horea, dar doresc să subliniez un lucru care mi s-a părut cel mai important: din momentul în care am pus piciorul pe pământul din Horea şi până la urcarea în autocarul cu care am călătorit spre casă, oamenii de acolo, şi aici vreau să-l menţionez în special pe directorul Şcolii din localitate, domnul Petru Mateş – un om extraordinar, au făcut tot posibilul să ne facă şederea cât mai plăcută la ei, s-au ocupat îndeaproape în toate aceste zile de noi, oferindu-ne sufletul lor cald, inima lor bună, cuvintele lor pline de înţelepciune şi modestie. Ne aplecăm în faţa acestor oameni şi sperăm  ca, vreodată, să ne întoarcă şi ei vizita. Pentru că o sa ne fie dor de ei şi acele locuri, dacă nu cumva noi deja trăim aceste sentimente.

„Orice referire la moți trebuie să se circumscrie celor două repere esențiale ale existenței lor: mândria și calvarul, măreția și durerile, sobrietatea și răzvrătirile.”

Geo Bogza a numit acest diptic „Aur şi Oameni”.  Este de fapt ceea ce am văzut şi trăit noi toţi acolo.

 Flori pentru suflet - proiect Nimeni nu e singur

Campania „Flori pentru suflet” s-a desfasurat joi, pe 07 august, incepand cu ora 16.00, iar alaturi de flori, peste 60 de persoane din Centrul de batrani Tg. Neamt au asistat la un spectacol oferit cu implicarea tinerilor de la Ansamblul „Oglinduta”, Fanfara Raucesti, si formatia de majorete.
Am pornit de la ideea ca lucrurile simple sunt frumoase si cu sprijinul tinerilor voluntari am incercat sa aducem in viata celor mai putin norocosi un strop de bucurie.
Intre acestia si voluntari s-a realizat un schimb de informatii si emotii cu efecte benefice de ambele parti, astfel castigand o noua experienta de viata. 

Sa fim solidari!

O categorie socială uitată de toată lumea este cea a vârstnicilor singuri, al căror număr s-a „îngroşat“ considerabil în ultimii 50 de ani. În comunitatea în care trăim, vedem din ce în ce mai des bătrâni care înaintează cu paşi şovăielnici spre magazine sau spre cele mai apropiate farmacii, cărând cu greutate câteva kilograme pentru că forţele fizice i-au părăsit. Există numeroşi vârstnici pe care neputinţa şi bolile îi determină să se izoleze în spaţiul locuinţelor lor. Cu copiii aflaţi în alte localităţi sau în alte colţuri de lume, aşteaptă neputincioşi ca un vecin mai milos să le deschidă uşa sau să le cumpere o pâine. Lipsa de comunicare, de socializare, sentimentul inutilităţii lor îi conduce la depresii şi doar credinţa în Dumnezeu le-a mai rămas. Se simt umiliţi de o societate ocupată cu treburi „mai importante”, îşi înghit cu greu lacrimile când un vecin grăbit uită să le cumpere la timp o pâine. Protejarea persoanelor vârstnice ar trebui să reprezinte o prioritate, deoarece problemele cu care se confruntă această categorie îi afectează şi pe copiii şi nepoţii acestora.

Esti VIP- Voluntar, Implicat, Pregatit - Activitate desfasurata la Detasamentul de Pompieri Tg. Neamt

Articol in ziarul Ceahlaul despre activitatea "Fii preventiv, alege siguranta!" - proiect "Nimeni nu e singur"

Pentru a citi articolul, click pe foto.

Activitatea „Fii preventiv – Alege siguranţa”

Activitate realizata cu sprijinul personalului specializat de la ISU Petrodava al Judetului Neamt.
"Îmbraţişeză un pompier şi îi vei simţi căldura sufletului!"

Cel mai curajos act al unui om este să devină pompier. Ceea ce face ulterior este doar munca de zi cu zi.

Vineri, 13 iunie, a avut loc prima activitate din acest proiect, şi anume „Fii preventiv – Alege siguranţa” care a constat în pregătirea teoretica a tinerilor urmărind însuşirea de către participanţi a măsurilor de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă, cunoaşterea şi însuşirea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea.
Pregătirea tinerilor pentru eventualitatea producerii unor situaţii speciale este extrem de importantă şi trebuie să acordăm o deosebită atenţie celor care participă la îndrumarea lor. În acest sens, beneficiem de sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ astfel încât pregătirea tinerilor să se finalizeze cu succes şi într-un interval de timp cât mai scurt.
Din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, la activitate au participat domnul maior Bogdan Jinga şi doamna plutonier major Irina Mariana Popa care au prezentat cu profesionalism noţiuni generale despre principalele riscuri generatoare de situaţii de urgenţă din judeţul Neamţ, urmărind însuşirea de către participanţi a măsurilor de prevenire, precum şi a regulilor de comportate în cazul producerii unui incendiu, cutremur sau inundaţie, al descoperirii unor elemente de muniţie rămase neexplodate din timpul războaielor, precum şi în cazul accidentelor, ce pot pune viaţa în pericol, bunurile materiale şi mediul înconjurător.
Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru a sublinia importanţa informării preventive a tinerilor şi rolul pe care serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îl are în această direcţie.
Dorim să mulţumim domnului maior Bogdan Jinga şi doamnei plutonier major Irina Mariana Popa pentru sprijinul acordat proiectului nostru, care în afară de prezentarea realizată cu mult profesionalism, ne-au pus la dispoziţie şi suportul educaţional logistic, materiale informative cu privire la comportamentul de urmat în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

Articol in ziarul Ceahlaul despre proiectul "Nimeni nu e singur"

Pentru a citi articolul, click pe foto!

Proiectul "Nimeni nu e singur” a fost selectat pentru finantare!
In perioada mai - septembrie 2014, Centrul Comunitar de Resurse Raucesti va implementa proiectul "Nimeni nu e singur" finantat cu sprijinul C. J. Neamt.
Prin acest proiect dorim sa facilitam învăţarea tinerilor ce implică munca de voluntariat in urmatoarele domenii:
1.  formarea de deprinderi in a reactiona în cazul producerii situaţiilor de urgenţă dar şi cum să vină în sprijinul semenilor, in colaborare cu specialisti de la I.S.U. Petrodava, Neamt;
2.  sensibilizarea publicului larg in legatura cu situatia precara in care se afla o mare parte a populatiei de varsta a III-a si participarea tinerilor in activitatile de socializare si cu caracter intergenerational.
Prin activitatile de voluntariat  din acest proiect dorim sa dezvoltam la tineri si abilitatile conversationale, posibilitatea de a cunoaste oameni noi si, in plus, sa participe la diferite evenimente  care vor ajuta sa le imbogateasca cultura generala.
Proiectul a plecat de la o nevoie: aceea de a forma tineri responsabili care sa invete sa lucreze in echipa, sa se organizeze si sa se implice activ in comunitate, pentru a aduce o schimbare pozitiva in beneficiul oamenilor.
Gratie implicarii tinerilor in diverse proiecte si activitati impreuna cu alti voluntari, ei se vor confrunta cu diverse situatii si probleme care ii vor ajuta sa dobandeasca noi abilitati. In plus, vor invata cum sa reactioneze atunci cand sunt pusi in fata unor intamplari mai putin obisnuite.
Voluntariatul, acest fenomen care a devenit din ce in ce mai vizibil in ultimii ani, ajunge sa fie unul dintre motoarele care anima tinerii sa se implice in societate si sa devina mai responsabili si mai activi. In primul rand, voluntariatul inseamna interactiune, miscare, dinamism. Iesi dintr-o cochilie si cunosti lumea, ajungi sa colaborezi cu diferite tipuri de personalitati si pana sa-ti dai seama ca faci asta, esti deja foarte atasat de activitatile pe care le ai.
Din experienta noastra dobandita in urma realizarii si altor proiecte cu tineri, putem spune ca voluntariatul ajuta in primul rand la depasirea timiditatii, mai ales cand vorbim de adolescenti sau tineri care nu prea sunt dornici sa-si exprime punctul de vedere de frica reactiilor celorlalti.
Din punct de vedere profesional, voluntariatul te ajuta sa inchegi niste relatii, sa cunosti oameni cu care vei colabora si in alte domenii, persoane din diferite colturi ale tarii care iti vor deveni prieteni si care te vor sprijini atunci cand vei avea nevoie.
Indraznim sa spunem ca voluntariatul te ajuta sa-ti gasesti un loc de munca. In luna februarie a acestui an s-a adoptat o nouă Lege a voluntariatului, potrivit căreia activitatea de voluntariat va fi considerată experienţă profesională sau în specialitate dacă aceasta este realizată în domeniului studiilor absolvite. Nu e totuna cand te duci la un angajator cu o lista de lucruri pe care le-ai facut in urma unor proiecte, alaturi de niste rezultate foarte bune, sau cand mergi doar cu mediile si cunostintele teoretice.
Voluntariatul ar trebui sa fie mai mereu complementar studiilor pe care le urmezi, caci una fara cealalta nu prea fac casa buna, dar impreuna reprezinta o echipa imbatabila pe piata muncii.
Am pornit si de la ideea că lucrurile simple sunt frumoase şi vom strange în jurul nostru o echipă de tineri voluntari şi împreună vom încerca să aducem în viaţa vârstnicilor un strop de bucurie. Pentru ca un vârstnic să rămână activ, trebuie să socializeze, să comunice cu alţi co-vârstnici, să simtă că cineva are nevoie de cunoştinţele şi sfaturile lui.
Suntem convinşi că acest proiect va fi urmat de numeroase alte acţiuni de voluntariat si in alte domenii, în scopul sensibilizării şi responsabilizării comunitatii.

Ana Savescu - initiator proiect

Dublu eveniment in Comuna Raucesti - Articol in ziarul Ceahlaul

Despre Zilele Liceului Tehnologic Oglinzi si Festivalul Salcâmului, ediţia a III-a.

Pentru a vizualiza articolul, click pe foto.

Articol in ziarul Ceahlaul despre proiectul "Nimeni nu e singur"

Click pe banner!

Pentru a vizualiza articolul, click pe banner!

Raport activitate Dumitru Balajel

Descarca Raport activitate Dumitru Balajel Raport_activitate_Balajel.pdf

Dispoziţie privind delimitarea secţiilor de votare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor in Parlamentul European

Descarca Dispozitia Dispozitie_delimitare_sectii_de_votare_Parlamentul_European.pdf

Dispoziţie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

Descarca Dispozitia Dispozitie_stabilire_locuri_afisaj_electoral.pdf

Emoții de la Gala Voluntariatului Nemțean

Prieteni, familie, împlinire, sărbătoare. Gala Voluntariatului Nemţean a reliefat tocmai ceea ce înseamnă şi ceea ce face CREED.

Voluntarii sunt voluntari în prag de sărbătoare, primăvara, vara, toamna, tot timpul. În cadrul Galei Voluntariatului Nemţean, organizată de CREED pe 18 decembrie 2013, comunitatea nemțeană și-a premiat susținătorii.

DSC_0008

Au fost premiaţi acei voluntari care au făcut din voluntariat un mod de viaţă, care s-au remarcat prin activitatea lor. Căci a fi voluntar implică pasiune, implică dăruire şi nopţi albe.

Într-un decor alb, elegant, parcă poleit cu fulgi de zăpadă, voluntarii judeţului Neamţ, îmbrăcaţi în ţinute de Gală, cu zâmbete largi şi emoţii, şi-au primit recunoaşterea activităţii.

Gala a început cu un scurt moment de educaţie nonformală, menit să destindă invitaţii, dar, de asemenea, să le reamintească de ce sunt acolo şi care e menirea lor.

DSC_0022

Pe măsură ce erau premiaţi, emoţiile creşteau. Voluntarii nu aşteaptă recompense pentru munca pe care o depun. Asta e ceea ce simt că trebuie să facă. Însă, a-ţi fi recunoscută munca, a-ţi fi strigat numele în faţa unei săli pline cu alţi peste 100 de oameni, care sunt, la rândul lor, voluntar, reprezintă o împlinire mai mare decât orice recompensă materială.

Pentru un voluntar, un simplu “ Mulţumesc !” înseamnă enorm. Să-I spui unui voluntar că a reuşit prin activitatea sa să determine o schimbare în lumea în care trăieşte înseamnă mai mult decât orice.

Gala Voluntariatului Nemţean a fost presărată cu emoţii, câştigătorii şi-au ținut discursurile cu tremur în glas. Însă, cel mai plăcut sentiment încercat a fost cel de la începutul Galei. Atunci când începeau să sosească invitaţii şi îi vedeam zâmbindu-şi unii altora, salutându-se, recunoscându-se de la diferite activităţi desfăşurate împreună.DSC_0030

Poate că atunci se ţesea cel mai bine idea de voluntariat. Oameni dedicaţi aceleiaşi cause, oameni deschişi, senini, oameni zâmbitori şi dornici să schimbe lumea. Familie. Şi ce familie nu sărbătoreşte în miez de iarnă ? Voluntarii au sărbătorit şi s-au sărbătorit unii pe ceilalţi, miercuri, la Gala Voluntariatului Nemţean.  Căci a fi voluntar înseamnă a face parte dintr-un întreg, dintr-un tot unitar.

Autor, Ema Bianca Nicoleta Rotariu (Asociatia CREED Romania)

Proiectul Mediu Protejat - Viitor asigurat a fost desemnat Proiectul de voluntariat al anului!

Gala Voluntariatului Nemțean – locul unde comunitatea și-a premiat susținătorii!

gal_vol

Voluntariatul nemțean a avut parte miercuri, 18.12.2013, de recunoașterea bine meritată, în cadrul primului eveniment ce și-a propus să recompenseze activitățile anului 2013, Gala Voluntariatului Neamțean, organizat de către Asociația CREED – Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare.

Desfășurată într-un cadru festiv, la Central Plaza Hotel, Ia Gal-VOL-NT 2013 / Gala Voluntariatului Nemțean, a fost un eveniment dedicat în exclusivitate voluntariatului, care a avut drept scop recunoașterea contribuției aduse de voluntari, precum și a importanței proiectelor de voluntariat realizate în beneficiul comunității.

Cifrele Galei, așa cum au fost ele comunicate de către CREED, organizator, arată în felul următor: 130 de invitați prezenți, peste 70 de aplicații din partea a 65 de persoane, reprezintând 38 de organizații și instituții publice care au adus o contribuție majoră în dezvoltarea comunității prin activități de voluntariat.

Juriul, din care au făcut parte George Lazăr – Prefect, Aurelia Simionică – Viceprimar, Viorel Stan – Inspector Școlar General, Adrian Niță – Director Direcția Județeană de Sport și Tineret, Cătălin Goldan – Director Perla Invest, Carmen Nastasă – Director Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare, Ticu Lăcătușu – Președinte Clubul Montan Român, Echim George – Farmacia Ardealul și Ana Monda – Consilier Local, a desemnat câștigătorii:

 

 Categoria ”Proiectul de voluntariat al anului”

 • Proiectul de voluntariat al anului în domeniul artă și cultură – Alambic de Arte
 • Proiectul de voluntariat al anului în domeniul social – O familie altfel – Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu
 • Proiectul de voluntariat al anului în domeniul protecţia mediului şi animalelor – Mediu protejat – Viitor asigurat! – Centrul Comunitar de Resurse Răuceşti
 • Proiectul de voluntariat al anului în domeniul sport și recreere – Școala de vara pentru copii – Fundației W.K.M.S-Să-i ajutăm iubindu-i
 • Proiectul de voluntariat al anului în domeniul educație – Întreprinzător în zona de munte, Centrul de Incubare Creativ Inovativ de afaceri
 • Proiectul de voluntariat al anului în domeniul sănătate – Bal de caritate „MARILE SPERANȚE EDIȚIA A II-A” – Clubului ROTARACT Piatra Neamț

Evenimentul a fost prezentat de către Mihaela Chiuariu din partea EST TV și Dan Croitoru, prezentatorul Galei Naționale a Voluntarilor.

Gala Voluntariatului Nemțean, organizată în cadrul proiectului SET – Sunt European Tânăr, este un eveniment marca CREED, care s-a bucurat de susținere din partea Prefecturii  Neamț, Primăriei Piatra Neamț, Inspectoratului Școlar Județean Neamț, Centrului pentru Cultură și Arte “Carmen Saeculare”, Perla Invest S.A., Farmaciei Ardealul, Asociației Eco TRUST, Central Plaza Hotel, Clipa Events, Clubul Sportiv Milady Piatra Neamț, Tipografia Autograf, Danirom Security Moldova, Camera de Comerț și Industrie Neamț, Forestar S.A., postul regional de televiziune Est TV, site-ul de știri CityNeamț, Ziarul Realitatea, Radio M Plus Neamț precum și al altor instituții sau organizații care sprijină voluntariatul, arătându-se astfel că există la nivel local prețuire pentru munca și contribuția voluntarilor.

 La eveniment au fost prezente oficialități și personalități ale vieții publice, care cunosc și încurajează voluntariatul, cum ar fi Ionel Arsene, Deputat, George Lazăr, Prefect de Neamț, Emilia Arcan, Vicepreședinte Consiliul Județean, Daniela Soroceanu, Secretarul județului, Aurelia Simionică, Viceprimar Piatra Neamț, Mihai Hanganu, Consilier al Președintelui Consiliului Județean, Col. Trifan Mircea Dan – Prim-adjunct al inspectorului şef din cadrul Inspectoratului de jandarmi Neamț, Bogdan Pușcașu, City Manager, Cătălin Goldan, Director Perla Invest, Carmen Nastasă, Director al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare, Daniel Chirilă, Director Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Vișinel Costel Bălan, Voluntarul Anului în domeniul Tineret, Dumitru Biniuc, Voluntarul Anului în Raionul Ungheni, secțiunea Cooperare internațională, Ticu Lăcătușu, Președintele Clubului Montan Român. Toți cei prezenți au avut parte de momente artistice pregătite de către Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” și de către Clubul Sportiv de Dans ”Milady”, care au adus în prim plan atmosfera specifică Sărbătorilor.

Articol in Ziarul Ceahlaul, decembrie 2013

Elevii ecologişti din Răuceşti, puşi pe fapte mari!

 

raucesti4_resize raucesti3_resize

Ne-am propus să prezentăm altfel unităţile de învăţământ din comuna Răuceşti. Concluziile la care am ajuns după ce, împreună cu Laviniu Apostoae- directorul Liceului Tehnologic Oglinzi şi Traian Anton- directorul Şcolii Giminaziale Răuceşti, am vizitat toate unităţile de învăţământ din comună. Peste tot sunt condiţii optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, încadrare didactică foarte bună, elevi sârguincioşi. Sunt elementele definitorii pentru un învăţământ de calitate. Dar mai trebuie ceva! Şi chiar asta am şi găsit la şcolile din comuna Răuceşti. Iată ce:

“Mediu protejat – viitor asigurat”

Luna trecută, proiectul “Mediu protejat – Viitor asigurat” a ajuns la final. “Mulţumirile noastre se îndreaptă către copiii şi cadrele didactice din comuna Răuceşti! S-a dovedit a fi cel mai reuşit proiect de conştientizare şi educare privind protecţia mediului,  mărturie fiind rezultatele excelente obţinute. Semn că experienţa îşi spune cuvântul. Este o satisfacţie pentru  noi, ne-am dat seama că toţi acei copii se bucură, că le-a plăcut, sunt mai educaţi, mai bine formaţi prin acest program”, ne spune Ana Săvescu, manager de proiect.

Rezultatele proiectului sunt  foarte multe. Spicuim câteva. Vorbim de grad crescut de informare a elevilor, de nivel mai ridicat de cunoştinţe teroretice şi practice, de  implicare activă  în acţiuni de ecologiare şi de protecţie a mediului. S-a realizat prezentarea electronică, cu imagini foto şi video, reprezentând aspectele negative surprinse din comuna Răuceşti şi din excursia cu tematică ecologică. Filmul  documentar “Apa – esenţă a vieţii” a fost multiplicat şi distribuit în 100 exemplare. Micii ecologişti din Răuceşti au colectat 4 tone de deşeuri, au pichetat şi monitorizat  6 zone cu risc de poluare, au tipărit şi distribuit 1300 pliante.

În total, 180 de tineri  au fost implicaţi activităţile proiectului “Mediu protejat- viitor sigurat”. Cu siguranţă,  acest proiect va fi urmat de multe alte acţiuni de educaţie ecologică adresate tinerilor, în scopul sensibilizării şi responsabilizării în privinţa protecţiei şi conservării mediului.

Laviniu Apostoae, dir.Liceu Tehnologic Oglinyi_resize

* “Anotimpurile schimbării”

Şcoala Gimnazială nr. 1 Răuceşti a fost selectată, alături de 3 colegii din ţara, să facă parte din proiectul  european “Europa Scholls for a Living Planet”, finanţat de WWF România. Directorul acestei unităţi de învăţământ, profesorul Traian Anton,  cu un elev, a participat o săptămână, în Austria, la sesiunea de formare pe proiecte ecologice. Fundaţia ERSTE şi WWF a sponsorizat această acţiune. Proiectul Şcolii Răuceşti , „Anotimpurile Schimbării”,  urmăreşte reciclarea pet-urilor, amenajându-se containere speciale de colectare  şi de compactare a lor.

În paralel, la Şcoala Gimnazială Răuceşti şi Liceul Tehnologic Oglinzi, se derulează două proiecte: „Patrula de reciclare” şi „Şcoli pentru o Românie Verde”. “Patrula de Reciclare” este un program educativ al Asociației Române pentru Reciclare RoRec, avizat de Ministerul Educației Naționale, care  se desfășoară cu sprijinul inspectoratelor școlare locale. Patrula de Reciclare reunește profesori și elevi pentru care responsabilitatea față de mediu reprezintă un element important de conduită. Ei explică celor din comunitățile în care trăiesc de ce este importantă colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice- Pe parcursul anului școlar, ei inițiază, pe plan local, activități creative și de informare prin care își mobilizează comunitățile să colecteze responsabil deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Programul ecologic “Şcoala pentru o Românie Verde” este un proiect ce se desfăşoară în şcolile, liceele şi grădiniţele din România. La şcolile din comuna Răuceşti, programul are un bilanţ bogat, ca urmare a faptului că s-a organizat  competiţia, între clase, de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.  Elevii  sunt îndrumaţi de profesorul coordonator Gheorghe Filip,  de Laviniu Apostoae şi Traian Anton, directorii celor două unităţi şcolare.

raucesti2_resize

“Spune drept! Sădit-ai vr’un copac?”

Un alt proiect este acela de a învăţa elevii să planteze copaci. Deja au obţinut sprijinul unei societăţi care le oferă gratuit 1000 de seminţe “Paulownia” pentru şcolile din mediul rural. S-au gândit şi la un text care va apărea pe panoul de lângă viitoarele  plantaţii. “Spune drept! Sădit-ai vr’un copac? Cum obişnuia bătrânul dac. Dacă-n urma ta nu laşi un ram, numele îţi va pieri din neam. Spune drept! Sădit-ai vr’un copac?”

”Numărul mare de participanți este dovada că programele noastre ecologice reprezintă o experiență frumoasă de învățare și implicare în comunitate, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Înseamnă că tânăra generație devine din ce în ce mai receptivă și mai atentă la impactul pe care gesturile noastre îl au asupra naturii și că își asumă un rol activ în schimbarea atitudinii și comportamentului celor din jur. Este un gest de respect față de lege și față de noi înșine, dar și un impuls încurajator pentru copiii noștri. Ne propunem ca în cel mai scurt timp şcolile din comuna Răuceşti să devină şcoli cu statut Eco“, ne-a mărturist Ana Săvescu.”

Anton Traian, dir. Scoala Raucesti (1)_resize

* Echipa “Eco Răuceşti”, în acţiune!

Imediat după debutul noului an şcolar, elevii si cadrele didactice din comuna Răuceşti au participat la acţiunea “Let`s do it Romania!” Copiii au renunţat pentru câteva ore la distracţie şi au ieşit la activităţi de ecologizare în toate cele patru sate ale comunei: Răuceşti, Oglinzi, Săveşti şi Ungheni. Ei au strâns gunoaiele aruncate la voia întâmplării de cei care nu au un minim bun simţ de gospodar. Elevii, împărţiţi pe grupe, au fost coordonaţi de cadre didactice – responsabilii de activitate din acest proiect. Acţiunea are scopul de a sensibiliza tinerii pentru avea şi păstra un mediu curat, prin ecologizarea şi protejarea naturii.

Echipa “Eco Răuceşti”, prin acţiunile de ecologizare,  încearcă să-i determine pe oameni să devină conştienţi de problemele mediului. Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă nu am fi încercat deloc! Acesta este crezul tuturor elevilor din comuna Răuceşti, fie că sunt ori nu membri ai echipei “Eco Răuceşti”. Copiii înţeleg că trebuie să protejeze natura, deci există şanse ca natura să se schimbe în bine. Un lucru dovedit: elevii sunt eficienţi atunci când trebuie să convingă pe cineva să-şi schimbe comportamentul. Pe asta mizează tinerii ecologişti din comuna Răuceşti.

Tina CONDREA

 Raucesti1_resize

Proces verbal 31.10.2013

Descarca document Proces_verbal_31.10.2013.doc

Proces verbal 11.10.2013

Descarca document Proces_verbal__11.10.2013.doc

Proces verbal 26.09.2013

Descarca document Proces_verbal_26.09.2013.doc

Proces verbal şedinţă consiliu local din 29 august 2013

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 29.08.2013 PV_29.08.2013.doc

Proces verbal şedinţă consiliu local din 25 iulie 2013

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 25.07.2013 PV_25.07.2013.doc

Răuceşti: inaugurarea “Complexului Memorial” înălţat întru omagierea ostaşilor căzuţi la datorie (articol din Ziarul Ceahlaul)

Primaria şi Consiliul Local al Comunei Răuceşti, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” şi a Veteranilor de Război, Filiala Răuceşti, inaugurează Complexul Memorial înălţat pentru omagierea ostaşilor români care au luptat şi au căzut în marea bătălie din Pădurea Făgeţel în zilele de 16-26 aprilie 1944, pe frontul de la Tg. Neamţ.

Manifestarea va avea loc în data de 14 septembrie 2013, când sunt invitaţi să participe: generalul Octavian Mancu – preşedintele Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi retragere, generalul Neculai Pruteanu – preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război din judeţul Neamt, precum si urmaşii eroilor şi veteranilor de război care au participat la aceste evenimente.

Pe aceste locuri din comuna Răuceşti, în cel de Al Doilea Război Mondial, au fost duse lupte foarte grele, cu multe jerfe omeneşti, motiv pentru care s-au ridicat şi încă se vor mai ridica monumente comemorative. Ele vor contribui la păstrarea şi cinstirea memoriei eroilor care s-au jertifit pe aceste locuri.

Bătalia de la Pădurea Făgeţel a fost o acţiune de luptă a armatei sovietice care a încercat să rupă frontul de la Târgu Neamţ pentru a trece în Ardeal. Armata română a opus o mare rezistenţă, cu foarte mari sacrificii, ostaşii apărând cu piepturile lor înaintarea armatei sovietice. În aceste lupte, care au durat toată vara anului 1944, au căzut şi mulţi fii ai comunei Răuceşti, aici în Pădurea Făgeţel. Practic, comuna Răuceşti a căzut în “triunghiul morţii”, fiind distrusă în totalitate.

Ana SĂVESCU

Ziarul Ceahlaul - 12.09.2013

Elevii din Răucești au construit un dinozaur din peturi - articol din Ziarul Ceahlaul

* „Voi m-aţi creat din ce-aţi aruncat. Dacă nu vă opriţi veţi fi înghiţiţi!”

 Elevii şi dascălii de la şcolile din comuna Răuceşti sunt prinși până peste cap într-o activitate dragă lor, care face parte din proiectul iniţiat de Asociaţia Centrul Comunitar de Resurse Răucesti, intitulat “Mediu protejat – Viitor asigurat”, realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ. O activitate care i-a captivat pur și simplu. Dovadă  că vin  cu tot felul de idei, inedite în felul lor. Iată și ultima lor ispravă. Aflată încă în lucru! Pentru a demonstra importanţa  reciclării materialelor plastice, elevii au ”construit” un dinozaur… din peturi, pe care l-au amplasat lângă şcoală, în părculeţul din centrul comunei. Așa ca să-l vadă toată lumea. Prin ”opera” lor vor să demonstreze cetăţenilor că, trecând prin mâinile copiilor, deşeurile pot deveni adevărate „diamante”, că pot transmite lumii mesaje mult mai puternice decât nişte simple cuvinte puse pe o bucată de hârtie, pentru că arta este primul cod care deschide inimile oamenilor.

Dinozaurul construit de elevi, după prima zi, este alcătuit din peste 1.300 de peturi. Urmează ca în zilele viitoare să-l definitiveze, pentru a fi cât mai mare, un dinozaur uriaş!

Creaţia originală amplasată în părculeţul din centrul comunei Răuceşti este însoţită și de un panou ce conţine un puternic mesaj eco: Voi m-aţi creat din ce-aţi aruncat. Dacă nu vă opriţi veţi fi înghiţiţi!”

Elevii au mai construit, tot din materiale reciclabile, câţiva roboţei şi alte obiecte/machete pentru care au primit diferite premii. Pentru buna desfăşurare a activităţilor au colaborat profesorii Ana Filip si Gheorghe Filip, precum şi cu alte cadre didactice de la şcolile din comuna Răuceşti.

Ana Săvescu, managerul proiectului, prin declarația sa ne-a dovedit că este profund dedicată acestei cauze nobile, pe care le-o insuflă și copiilor, iar isprăvile lor dovedesc cu prisosință acest lucru: „În lume s-au tras şi se trag zilnic milioane de semnale împotriva poluării. Dar oare câte dintre ele ajung cu adevărat să modifice cât de puţin conştiinţa umană? Acest răspuns am încercat să-l aflăm şi noi prin implementarea proiectului Mediu protejat – Viitor asigurat. Tânărul de azi care cunoaşte valoarea unei bucăţi de hârtie, a unei sticle sau a unui recipient din material plastic va fi cetăţeanul de mâine care va şti să utilizeze raţional fiecare lucru”.

Tot în luna septembrie, va avea loc şi un concurs de compuneri şi desene pe teme ecologice. Această activitate este centrată pe creaţie, urmărind să sensibilizeze tinerii în direcţia protejării mediului, să le stimuleze imaginaţia, spiritul de voluntariat. Tinerii îşi vor prezenta creaţiile literare şi desenele, având ca temă natura, frumuseţile sale, necesitatea protejării mediului şi conservării. Va fi desemnată o compunere câştigatoare pe baza următoarelor criterii: originalitate, creativitate şi gradul de înţelegere a noţiunilor de protecţia mediului utilizate.

Această activitate are rolul de a stimula şi motiva elevii şi scolile să se implice în activităţi de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi, totodată, în promovarea unui comportament responsabil în acest sens.

Tina CONDREA

Ziarul Ceahlaul - 11.09.2013

Film - Ecologizare Parau Sarata

Felicitari grupului de ecologisti care au participat la aceasta actiune si la realizarea acestui filmulet! :) In rolurile principale: Denisa Obreja, Casiana Stan, Madalina Obreja, Elena Varvara, Madalina Cozma, Vlad Sturzu, Cristian Borcila, Adelin Vasiliu, Gabriela Moisii, Madalina Dediu, Ramona Grigoras, Raluca Vasiliu, Octavian Popa, Razvan Cosau, David Varvara, Bizu Larisa, Casiana Cristescu, Denisa Cojocariu, Colina Frunza, Casiana Cristescu, Gabriela Ionica, Elena Craiu, Daniela Craiu, Claudia Ciorsac, Valentina Filip, Stefania Mihaila. Filmare - prof. Gh. Smau, montaj - Sergiu Savescu.

Excursie Ceahlau - Proiect "Mediu protejat - Viitor asigurat!

Album foto excursie Ceahlau 2013

Proiect Mediu protejat - Viitor asigurat!
1. Album foto - Excursie Ceahlau

2. 
Fotografii realizate de: Gabi, Traian, Viorel, Gheorghita, Florin, Casiana, Denisa, Gh. Filip, montaj film - Sergiu.
Muzica: Phoenix - "Zori de zi", Kumm - "Sa nu spui nimanui"
Vizionare placuta! :)

Ziua comunei Raucesti - 15 septembrie 2013

Proces verbal şedinţă consiliu local din 21 Mai 2013

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 21.05.2013 PV_21.05.2013.doc

Lansare de carte - "Urme de pasi" - autor prof. Ioan Obreja

Nasc şi la Răuceşti prozatori… Lansarea a avut loc a 3-a zi de Paşti

Publicat de Nicolae Sava in ziarul Ceahlaul

A treia zi de Paşti, sala de festivităţi din Răuceşti a devenit, pentru câteva ore, neîncăpătoare, primăria şi Consiliul local organizând aici o manifestare literar-artistică de calitate. Pretextul a fost lansarea cărţii de proză scurtă „Urme de paşi”, semnată de Ioan Obreja.

Autorul, aflat la debut, este un om al şcolii nemţene cum rar mai găseşti prin Neamţ (peste 40 de ani la catedră), care şi-a dedicat întrega viaţă generaţiilor de elevi din comună dar, se vede după această carte apărută la Editura „Cetatea Doamnei” – şi scrisului.

Manifestarea a debutat cu Fanfara elevilor din Răuceşti (imn, cântece patrotice, dar şi de voie bună), Corul elevilor de la Liceul tehnologic din Oglinzi – solistă Gabriela Ujică din clasa a V-a a Şcolii Oglinzi.

Despre cartea lui Ioan Obreja au vorbit editorul cărţii, ing. Viorel Nicolau, şi profesorul Gheorghe Ţigău. Volumul beneficiază de un „cuvânt înainte” semnat de profesorul dr. Gheorghe Brânzei, inspector şcolar şi de o prefaţă a profesorului George Nemţeanu. Despre conţinutul cărţii aflăm de la Gheorghe Brânzei: „Cele aproape 50 de poveşti de suflet care alcătuiesc volumul de faţă sunt tot atâtea feţe ale unei lumi care… a fost, în care, ca într-o împărăţie a oglinzilor, se reflectă viaţa trăită”. De reţinut faptul că apariţia cărţii a fost sprijinită material de primarul Ilie Apostoae.

Articol publicat aici:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proces verbal şedinţă consiliu local din 25 aprilie 2013

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 25.04.2013 Proces_verbal_25.04.2013.doc

Proces verbal şedinţă extraordinara consiliu local din 01aprilie 2013

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 01.04.2013 Proces_verbal_01.04.2013.doc

Proces verbal şedinţă consiliu local din 28 martie 2013

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 28.03.2013 Proces_verbal_sedinta_CL_martie.doc

Proces verbal şedinţă consiliu local din 28 februarie 2013

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 28.02.2013 Proces_verbal_Sedinta_Consiliu_Local_din_februarie_2013.doc

RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI RĂUCEŞTI - IANUARIE 2013

Descarca Raportul Primarului Raportul_primarului.DOC

Proces verbal şedinţă consiliu local din 31 ianuarie 2013

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 31.01.2013 Proces_verbal_CL_Raucesti_ianuarie_2013.doc

Proces verbal şedinţă consiliu local din 27 decembrie 2012

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 27.12.2012 decembrie_2012.doc

Proces verbal şedinţă consiliu local din 09 noiembrie 2012

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 09.11.2012 PV_noiembrie_2012.doc

Elevi inscrisi la concursul "In cautarea lui Andrei" cu filmul "Biblioteca lui Andrei - o comoara nepretuita"

Un grup de 10 elevi din clasa a VIII-a, s-a inscris cu un filmulet la concursul national "In cautarea lui Andrei", organizat si finantat de Petrom in colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Profesor coordonator: Traian Anton
Povestitor: Florin Anegroaie
Filmare, montaj, sunet, voluntariat: Florin Anegroaie si Marius Alistar de la "Brigada de dimineata" - MPlus FM
Filmul realizat, cu titlul "Biblioteca lui Andrei - o comoara nepretuita" se poate viziona accesand linkul de mai jos.
Vizionare placuta!

Proces verbal sedinta consiliu local din data de 25.10.2012

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 25.10.2012 Proces_verbal_octombrie_2012.docx

Proiectul "Verde, Viata, Viitor" a ajus la ora bilantului

Proces verbal sedinta consiliu local din data de 27.09.2012

Descarca proces verbal sedinta consiliu din data de 27.09.2012 Proces_verbal_septembrie_2012

Proces verbal şedinţă consiliu local din 30 august 2012

Descarca Proces verbal şedinţă Consiliu local 30 august 2012 Proces_verbal_sedinta_CL-_august.doc

Proces verbal şedinţă consiliu local din 26 iulie 2012

Descarca Proces verbal sedinta Consiliu Local - 26 iulie 2012 proces_verbal_sedinta_CL_iulie_12.doc

Film Excursie pe Ceahlau - "Verde, Viata, Viitor!"

Film documentar - Apa- esenta a vietii

Proiectul "Verde, Viaţă, Viitor" - Activitatea "Apa-esenţă a vieţii", ecologizarea paraului Sarata

Apa este izvorul vieţii!

"Apă, daca am avea nevoie de tine, doar pentru viaţa noastră – dar tu esti Viata insăţi! Nu exista cuvânt, sa exprime ce usurare da fragezimea ta miraculoasa. Daca a pierit puterea noastra de odinioara, tu o readuci imediat, si izvoarele secate ale sufletului nostru se revarsa din nou neclintit. Iti datoram multumiri, recunostinta vesnica: tu esti cel mai magnific dar al lumii!" (Antonie de Saint-Exupéry)

O bem, o folosim la gatit, ne spalam cu ea, inotam in ea... Suntem alcatuiti in mare masura din ea. Este cea mai pretioasa substanta, daca luam in calcul importanta ei. Doar faptul ca e atat de raspandita ne face sa o privim cu oarecare nepasare. Totusi, avem cu ea o legatura veche, adanca si cu totul aparte: n-am putea trai daca n-ar fi ea.

Elevii Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 Răuceşti au dat startul acţiunii de ecologizare de pe cursurile apelor Sarata şi Brustura. Însoţiţi de profesori, parinti, reprezentanti din partea primariei, Zavaliche Jorjica – sef serviciu pentru situatii de urgenta, si Ilie Andrei – referent protectia mediului, dotaţi cu mănuşi şi saci, s-au împărţit pe echipe de lucru şi au curăţat albiile pârâurilor. La aceasta activitate, au participat ca voluntari şi un grup de 14 tinere din Belgia, prezente în localitate prin Proiectul “Tineri pentru Romania” pentru a efectua activitati de  voluntariat in folosul comunitatii.

Tinerii îşi doresc ca prin intermediul acestor acţiuni să aibă un mediu de viaţă curat, iar cetăţenii să poată urma exemplul lor. De asemenea, s-au arătat interesaţi de întreaga activitate de ecologizare, adunând selectiv gunoiul. În cazul Pârâului Sarata, ecologizarea s-a derulat pe maluri şi pe taluz, acest lucru fiind precizat de la început, fiind zonele care sunt cele mai insalubre. Curăţarea luciului de apă se realizează mai greu, dar atâta timp cât este asigurată igienizarea malurilor şi a taluzului, curăţarea apei devine una mult mai lesnicioasă.

Prin această acţiune, s-a dorit să se arate grija pe care o acorda elevii igienizării cursului de apă, să încurajeze locuitorii comunei să instaleze containere pentru colectarea deşeurilor, să racordeze comuna la reţeaua de canalizare, dar şi să convingă cetăţenii să contracteze firme de salubrizare, pentru ridicarea deşeurilor. Folii, bidoane, PET-uri şi alte deşeuri tronează pe malurile apelor curgătoare şi reprezintă principala sursă de poluare.

Este important ca atât administraţiile publice locale cât şi cetăţenii să conştientizeze importanţa gospodăririi apelor, pentru a ajuta la salubrizarea cursurilor de apă în vederea evitării unor eventuale inundaţii. S-a constatat că aproape tot cursul apei este plin de deşeuri, din cauza celor care sunt obişnuiţi să lase gunoiul la întâmplare. Peste tot gunoaiele, cele mai multe din plastic, plutesc pe apă sau se adună pe maluri. Deşeurile din plastic şi cele rezultate din materialele de construcţii au devenit o prezenţă obişnuită pe malurile apelor. De vină sunt atât lipsa de servicii de salubritate din comună, cât şi inundaţiile care contribuie la împrăştierea acestor resturi din amonte către aval. S-a constatat că apa menajeră, apa industrială şi produsele chimice folosite în agricultură, cum ar fi îngrăşămintele şi pesticidele sunt principala cauză a poluării apelor.

Îngrăşămintele chimice, cum ar fi fosfaţii şi nitraţii folosiţi în agricultură, sunt vărsate în lacuri şi râuri. Acestea se combină cu fosfaţii şi nitraţii din apa menajeră şi măresc viteza de dezvoltare a algelor. Apa poate sa ajungă "sufocantă" din cauza algelor care sunt în descompunere şi care epuizează oxigenul din ea. Acest proces, numit eutrofizare, poate cauza moartea peştilor şi a altor forme de viaţă acvatice. Eroziunea contribuie şi ea la poluarea apelor. Pământul şi nămolul duse de apă de pe dealurile defrişate, pământurile arate sau de pe terenurile de construcţie pot să blocheze cursul apelor şi să omoare vegetaţia acvatică. Chiar şi cantităţi mici de nămol pot să elimine unele specii de peşti. De exemplu, când defrişările îndepărtează învelişul de plante al versanţilor dealurilor, ploaia poate să ducă pământ şi nămol în râuri, acoperind pietrişul din albia unui râu unde păstrăvii sau somonii îşi depun icrele.

O altă sursă de poluare este neracordarea populaţiei la un sistem de canalizare. În satele comunei Răuceşti nu există un sistem centralizat pentru evacuarea apelor uzate menajere. Deşi construcţiile noi au aproape în totalitate racordări la apa potabilă pentru bucătărie şi baie, improvizaţiile de fose duc la poluarea apelor subterane.

Depozitele de bălegar, precum şi wc-urile sunt de asemenea surse de poluare, ori de câte ori plouă. Apele subterane sunt evacuate prin şanţuri, alăturate căilor de acces.

Existenţa alimentării cu apă, impune deversarea apei uzate, încărcată cu substanţe organice care în lipsa unui sistem centralizat de colectare, evacuare şi epurare a acestor ape generează infectarea apelor de suprafaţă şi subterane a solului, subsolului şi aerului cu noxe specifice acestor ape uzate. Astfel, pot apărea epidemii de boli infecţioase precum şi zone insalubre ce pot degrada mediul înconjurător.

Pentru rezolvarea problemelor de mediu şi sănătate publică este necesară şi oportună construirea unor reţele de canalizare-colectare a apelor uzate menajere, rezultate de la gospodăriile populaţiei şi unităţi publice, precum şi a unor staţii de epurare performante care să satisfacă cerinţele de calitate a apei deversate impuse de normele în vigoare.

Apa folosita in scopuri casnice sau industriale se reintoarce in natura cu proprietati modificate, purtand cu ea deseuri (reziduri) antrenate sau dizolvate. Indepartarea rezidurilor pe cale umeda pare a fi o solutie comoda si economica, dar sarcina de a elimina deseurile din apa este lasata numai pe seama naturii. Astazi insa, cand necesitatile de apa sunt din ce in ce mai mari, posibilitatile naturii sunt de multe ori depasite, iar consecintele se resimt imediat: calitatea surselor naturale este alterata, viata acvatica este periclitata, utilizarea ulterioara devine dificila sau chiar imposibila. O asemenea "rezolvare" se dovedeste profund daunatoare, caci apele uzate devin in majoritatea cazurilor poluate, aducatoare de pagube si de moarte.

Primul semnal de alarma la aparitia poluarii il dau vietuitoarele acvatice marunte. Pentru stabilirea modificarilor calitatii apei, sensibilitatea microorganismelor prezinta o importanta deosebita. In miscare sau fixate pe fund si pe maluri, traiesc miliarde de vietati microscopice care se localizeaza unde gasesc conditii fizico-chimice favorabile (temperatura, lumina, oxigen dizolvat, saruri etc.). La randul lor ele influenteaza compozitia apei si pot asimila, in anumite limite, substantele aduse de apele uzate.

Apa in natura

In natura, apa se gaseste in stare lichida, solida si gazoasa. Trecerea apei dintr-o stare in alta face sa apara: norii, ceata, ploaia, grindina, roua, bruma, zapada, poleiul.                                                     

Ce poti face tu?

Economiseste apa! Explica-le si celor din jurul tau de ce trebuie sa faca acest lucru! Daca nu folosesti in acel moment apa, nu lasa robinetele sa curga! Sunt oameni pe planeta care sufera de sete! Gunoiul nu se arunca in apa! Invata sa protejezi mediul inconjurator dupa puterile tale! Economiseşte apa! Nu lăsa robinetele de la chiuveta de acasă sau de la şcoală să curgă, dacă nimeni nu are nevoie de ele! Apa pe care nu o mai bei vars-o la rădăcina unei plante! Păstrează curată apa din lacuri, râuri şi mări!

Echipa Eco Răuceşti, prin acţiunile de ecologizare, a încercat să-i determine pe oameni să devină conştienţi de problemele mediului, iar în condiţiile în care copiii înţeleg că trebuie să protejeze natura, există şanse ca lucrurile să se schimbe. Cei mici sunt eficienţi atunci când trebuie să convingă pe cineva să-şi schimbe comportamentul.

Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc!

Ana Săvescu - manager proiect

Verde, Viaţă, Viitor!

In perioada mai-octombrie 2012, Fundatia de Dezvoltare Locala "Speranta" Tg. Neamt va implementa proiectul "Verde, Viata, Viitor!", realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Neamt.

Proiectul se incadreaza in categoria activitatilor sportive si de tineret si a fost conceput in scopul educarii si constientizarii tinerilor din comuna Raucesti, judetul Neamt, privind protectia mediului prin formarea de abilitati si comportamente necesare pentru mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului in conformitate cu programele si politicile europene.
Activitatile proiectului se adreseaza tinerilor din comuna Raucesti, judetul Neamt, acestia fiind un public important pentru educatia mediului, gestionarii si consumatorii de maine ai resurselor si au puterea de a influenta parintii si ceilalti membri ai comunitatii. Ne dorim ca acest proiect sa constituie un instrument de educare care sa contribuie la cresterea constientizarii si cunoasterii in domeniul protectiei mediului si la formarea de atitudini si proiecte active.
Sub sloganul "Voluntari pentru VERDE, Vrem VIATA, Visam la VIITOR", proiectul include si o puternica componenta practica: identificarea surselor si locurilor de poluare la nivel local, ecologizarea cursurilor de apa Brustura, Sarata, tabara de ecologizare, excursie si activitati de creatie privind protectia mediului.
Fundatia de Dezvoltare Locala "Speranta" Tg. Neamt este o organizatie neguvernamentala, nonprofit si apolitica, infiintata in anul 1995. In prezent, principalele activitati derulate sunt: asistenta si suport pentru persoanele cu dizabilitati in cadrul Centrului de Integrare si Terapie Ocupationala pentru persoanele cu dizabilitati, formare profesionala a adultilor in diferite domenii de interes, activitati de economie sociala .

Pentru mai multe informatii vizitati www.fundatiasperanta.ro, www.eco-raucesti.ro.

fdlsperanta(_AT_)yahoo.com

http://www.fundatiasperanta.ro

Ana Savescu - Manager proiect

...........................................................................................................................................................................................................

Proiectul "Tineri pentru România" la Răuceşti

În luna februarie 2012, comuna Răuceşti a fost selectată pentru a participa la Proiectul “Tineri pentru Romania”, proiect derulat în colaborare exclusivă cu UNCJR. Acest proiect constă în organizarea unei tabere de 14 tineri belgieni de câte 15 zile în luna iulie 2012, în vederea desfăşurării unor activităţi de voluntariat în folosul comunităţii locale ce îi gazduiesc. Scopul acestei tabere în comuna Răuceşti este de a crea un şantier ecologic. Împreună cu elevii/tinerii din localitate, 14 tineri belgieni pot ajuta pentru a sensibiliza populaţia locală faţă de problemele legate de protecţia naturii şi gestionarea deşeurilor. Iniţiativele pot fi numeroase, mergând de la curatirea albiilor râurilor sau a unui loc public, până la instalarea de panouri, invitând populaţia să respecte şi sa conserve natura, precum şi contribuţia lor în realizarea unui film documentar despre importanţa apei pentru viaţă. Pentru toate aceste activităţi pe care vor sa le realizeze în comuna Răuceşti este necesar să le acordăm tot sprijinul nostru şi să le facem şederea cât mai plăcută.

Istoricul proiectelor «Tineri pentru România»

Activităţile grupurilor de tineri belgieni în România au debutat in anul 1992, în baza unei relaţii dintre comunele Gesves (Provincia Namur – Belgia) şi Berlu (Judeţul Hunedoara – România).

Finalitatea primelor proiecte a fost aceea de a organiza sejururi în România pentru grupuri structurate de tineri belgieni, pe timpul vacanţelor de vară, atât în scopul realizării unor activităţi de «animaţie» (activităţi distractive şi educative) pentru copiii români, şi dezvoltării ideii unei iniţiative similare la tinerii români, cât şi pentru a le oferi tinerilor belgieni oportunitatea de a cunoaşte cultura românească pe picior de egalitate, pentru o îmbogăţire reciprocă.

În luna iulie 2002, Asociaţia Solidaritate Horia-Quévy se lansează şi ea în acest proiect, un prim grup de copii belgieni deplasându-se în comuna Horia (Judeţul Neamţ) pentru a «anima» copiii de aici.

În faţa «succesului» acestei prime experienţe precum şi a solicitarilor comunelor vecine, Asociaţia Solidaritate Horia-Quévy continuă proiectul, extinzându-l ulterior şi la alte judeţe.

Din anul 2002 şi până în prezent, la initiaţiva şi cu sprijinul Asociaţiei Solidaritate Horia – Quévy, mai mult de 1500 de tineri belgieni s-au deplasat în România, fie pentru a «anima» copii, fie pentru a realiza mici şantiere de renovare, de ecologizare sau ajutorare a ţăranilor la lucrările câmpului.

În fişierul din ataşamentul de mai jos se află descrierea proiectului (în limba franceză).

Ana Săvescu - referent programe-prognoze

Descarca proiect "Tineri pentru Romania" Camp_à_Raucesti-1.pdf

Anunţ activităţi pentru luna aprilie! "Şcoala altfel"

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a zăpezilor şi temperaturilor foarte scăzute din zona noastră, activitatea “Apa în natură – parte din viaţă”, nu se poate realiza de către grupurile de elevi în luna martie, conform graficului de activităţi al proiectului "Natura ne aseamănă, educatia ne deosebeşte".

Astfel, în luna aprilie se vor desfăşura două activităţi de ecologizare:

1. “Apa în natură – parte din viaţă”

Descriere: Activitatea constă în igienizarea cursului de apă Sarata si Brustura. Grupul de elevi, părinţi şi cadre didactice, va fi împărţit pe grupe de lucru dispuse pe întreaga lungime a cursului apei. Elevii colectează deşeurile, le sortează iar părinţii, cu mijloace de transport proprii, le depozitează în spaţiul special amenajat.

2. “Învaţă-mă să ocrotesc natura”

Descriere: Activitatea constă într-o tabără de ecologizare a satelor Răuceşti, Oglinzi, Ungheni, Săveşti si zona turistica Monument - Cetatea Neamtului, Tg. Neamt. Elevii împărţiţi pe grupe vor desfăşura activităţi de colectare a deşeurilor în perimetrul zonelor afectate. Vor primi saci menajeri în care vor sorta şi colecta deşeurile şi vor îndepărta plantele dăunătoare. Pentru un impact mai mare asupra elevilor, în a doua campanie se va petrece o noapte în mijlocul naturii.

Pentru desfăşurarea acestor activităţi s-au achiziţionat următoarele: cizme cauciuc, saci menajeri, mănuşi unică folosinţă, sape, greble, lopeţi, lanterne, pelerine ploaie, corturi, saci de dormit, binoclu.

Ana Săvescu - referent programe-prognoze

..........................................................................................................................................................................................................

Anunţ public privind dezbaterea publică pentru proiectul: “Varianta de ocolire Târgu Neamţ”

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, prin MODUL PROIECT SA Alexandria, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul: “Varianta de ocolire Târgu Neamţ”, propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comunele Vânători Neamţ şi Răuceşti-extravilan, oraşul Tg. Neamţ, satele Lunca şi Oglinzi; varianta va traversa suprafeţe din Siturile NATURA 2000 aferente Parcului Natural Vânători Neamţ.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Neamţ, poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Neamţ, din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.30 şi la sediul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00-16.00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmnt.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, în data de 16 ianuarie 2012, începând cu orele 12.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Neamţ, din Piatra Neamţ, Piaţa 22 decembrie, nr. 5, până la data de 15 ianuarie 2012.

..........................................................................................................................................................................................................

"O acţiune cuprinsă într-un proiect de mediu a vizat identificarea surselor de poluare a apei şi solului din Răuceşti" - Monitorul de Neamt, 06.12.2011

Necesitatea adoptării unor măsuri de protecţie a mediului înconjurător împotriva factorilor poluanţi a făcut obiectul unui simpozion cu tema "Natura în pericol", organizat zilele trecute la Răuceşti, în cadrul proiectului “Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”. Potrivit informaţiilor furnizate de Ana Săvescu, referent Programe şi Prognoze în cadrul Primăriei Răuceşti, la eveniment au participat elevi şi cadre didactice de la Şcoala nr. 1 Răuceşti, în frunte cu directorul Lidia Bănărescu, care au avut alături părinţii copiilor, reprezentanţi ai administraţiei locale, ai APM Neamţ, profesori pensionari etc. Participanţii au aflat că sursele de poluare de pe raza localităţii au fost identificate printr-o acţiune a elevilor şi cadrelor didactice din şcolile comunei. În lunile septembrie şi octombrie, copiii însoţiţi de profesorii de biologie, chimie şi geografie, au străbătut comuna pentru a depista, filma şi fotografia sursele de poluare şi efectele acestora asupra solului, apei, pajiştilor etc. Cu imaginile surprinse s-a realizat o prezentare electronică şi un portofoliu cu fotografii ce au fost postate pe website-ul proiectului www.eco-raucesti.ro. O altă acţiune s-a realizat de către un grup de elevi care au mers cu bicicletele pe malul rîului Moldova şi au constatat că principalele cauze de poluare a acestuia sînt apa menajeră, apa industrial şi produsele chimice folosite în agricultură. S-au prezentat şi pricipalele surse de contaminare a solului, aici fiind incluse neracordarea populaţiei la un sistem de canalizare, reziduurile menajere şi agrozootehnice. Discuţiile s-au oprit şi asupra excursiei ecologice de 7 zile, derulată în luna august în mai multe regiuni din ţară, cu scopul de cunoaştere a mediului în toată compexitatea lui. Cei prezenţi au vizionat un film şi fotografiile realizate pe această temă, cu un jurnal al elevilor pe zile. S-au prezentat peisaje deosebite, traseul cuprinzînd aspect positive ale păstrării şi conservării mediului natural (parcuri, rezervaţii naturale, peşteri, lacuri), precum şi acţiunile ecologice intreprinse de elevi în perimetrul obiectivelor vizitate, oferind un exemplu localnicilor şi turiştilor despre importanţa pe care o are un mediu înconjurător curat şi îngrijit asupra sănătăţii oamenilor. În cadrul simpozionului, din partea administraţiei publice locale a vorbit viceprimarul din Răuceşti, Lazăr Tărăboanţă, care s-a referit la modul de colectare a deşeurilor în comună, prezentînd şi proiectele pentru rezolvarea problemelor de mediu şi sănătate publică. Învăţătoarea Domnica Vrînceanu a făcut o informare despre activităţile ecologice din Şcoala nr. 1, iar la final s-au prezentat activităţile viitoare ce se vor desfăşura pînă în iulie 2012.
Ramona Aanei – redactor, Monitorul de Neamt
...........................................................................................................................................................................................................

"Natura în pericol!" - Simpozion

Proiectul ecologic "Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte", finanţat din Fondul pentru Mediu şi iniţiat de Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1 Răuceşti, continuă.

Pe data de 30 noiembrie 2011, va avea loc la sala de festivităţi cea de-a patra activitate, si anume, Simpozionul cu tema "Natura in pericol!".
Invitaţii vor primi câte o mapă cu materiale informative (portofolii, pliante). Elevii vor face o informare, precum şi o prezentare electronică a aspectelor surprinse la nivelul localităţii, precum şi din zonele vizitate în cadrul excursiei ecologice de 7 zile. Specialistul invitat va face o prezentare documentată a problemelor actuale de mediu cu care se confruntă populaţia. Pe marginea materialului prezentat urmează o dezbatere interactivă.

Vă aşteptăm să împărtăşim experienţa!

...................................................................................................................................................................................................................................................

Fotbal - "Flacăra" Brusturi 2 - 4 "Speranţa" Răuceşti

Speranța Răuceşti a învins în deplasare la Brusturi, cu scorul de 4-2, (3-1 la pauză) după ce gazdele au reușit surprinzător sa deschidă scorul în minutul 22 prin Rîpeanu Gheorghe. Golurile victoriei în această penultima etapă a turului de campionat au fost înscrise de către Leonte Viorel  (28'), Dăscălescu (37'), Tampau Marius (40') și un autogol venit la un corner executat de Dăscălescu ce a fost deviat în propria poartă de un jucator al "Flacărei" (69'). Primul 11 al Speranței: Tanasa Iulian, Tampau Marius, Cozma Iry, Rosu Costin, Fermus Adrian, Chiriac Tudor, Ilie Paval, Bocăneț Cosmin, Boris Petrescu, Leonte Viorel, Dăscălescu Florin. Rezerve au fost: Cojocariu Bogdan, Damian Gheo și Cucoş Valerian.

Următorul meci: Duminica 27 Noiembrie 2011, ora 11:00, teren Răuceşti: Speranța Răuceşti - Bradul Roznov.

Va așteptăm sa susțineți "Speranța" Răuceşti în acest ultim meci al turului!

..........................................................................................................................................................................................................

"Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte" - Identificarea surselor de poluare

În lunile septembrie şi octombrie, elevii şcolilor din comuna Răuceşti au pornit într-o acţiune de identificare a surselor de poluare. S-au organizat în echipe de câte 5, şi s-au deplasat împreună cu profesorii de biologie, chimie, geografie, în diferite zone ale comunei Răuceşti pentru a depista, a filma şi a fotografia sursele de poluare şi efectele acestora asupra solului, apei, pajiştilor etc. Cu imaginile surprinse s-a realizat şi o prezentare electronică, un portofoliu cu fotografii, ce s-a postat pe website-ul www.eco-raucesti.ro, şi vor fi valorificate la următoarea activitate.

............................................................................................................................................................................................................................

Victorie 6-2 "Speranta" Raucesti - "Victoria" Horia

"Speranța" Raucesti s-a impus în meciul de acasă din etapa XII contra ocupantei locului 10 din clasament înaintea acestei etape, "Victoria" Horia, cu scorul de 6-2 (2-1).
Golurile Speranței au fost înscrise de către Damian Gheo (3) și Dăscălescu Florin (3), unul din golurile înscrise de fostul golgheter al "Cetății" Tîrgu Neamț, Dăscălescu, fiind marcat ca urmare a unui penalty scos de către Tudor Chiriac in repriza a 2-a.
Primul 11 al "Speranței": Tanasa Iulian, Cucos Valerian, Cozma Iry, Rosu Costin, Boris Petrescu, Cosmin Bocăneț, Paval Ilie, Chiriac Tudor, Fermus Adrian, Dăscălescu Florin, Damian Gheo. Rezerve au fost: Leonte Viorel (Fermus), Tampau Marius (Bocăneț), Popa Nicolae (Dascalescu), Apostol Andrei (Boris).

Felicitam echipa Speranta Raucesti si ii dorim mult succes in continuare!

...........................................................................................................................................................................................................

Joc şi voie bună de Ziua Comunei Răuceşti

Duminică, pe o vreme absolut superbă, locuitorii comunei Răuceşti s-au strîns laolaltă, în parcul din centrul localităţii. Scopul a fost ca fiecare dintre cei prezenţi  să se distreze, să se simtă bine şi să uite de grijile cu care se confruntă, de ziua comunei lor. Pentru că orice gospodar care se respectă trebuie să ştie să muncească, dar nu trebuie să uite nici să se distreze. Manifestarea a ajuns anul acesta la cea de-a şaptea ediţie. Primarul Ilie Apostoae, sprijinit de echipa de consilieri locali, s-a străduit să croiască pentru toţi cei prezenţi un spectacol pe cinste, din care nu a lipsit nici muzica populară, spre încîntarea celor vîrstnici, şi nici muzica uşoară. Programul artistic au reunit copiii de la şcolile din Răuceşti, dar şi ansamblurile folclorice din comunele învecinate, precum şi artişti deja consacraţi: Alessia, Mihaela Balaşca, Oana Creţu, Cornelia Ştefan şi Ramona Hobu. De departe, capul de afiş a fost ţinut de îndrăgitul duet format de Irina Loghin şi Fuego, aplaudaţi îndelung de întreaga asistenţă.
În deschiderea manifestării, un sobor de preoţi din parohiile comunei a oficiat o slujbă de sfinţire.
Alături de primar şi de locuitorii comunei au fost prezente oficialităţile judeţului, în frunte cu preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Vasile Pruteanu, de­putatul Marius Rogin, primarul oraşului Tîrgu Neamţ, Decebal Arnăutu, precum  colegii lui Ilie Apostoae din comunele învecinate.
Ca în fiecare an, au fost omagiate şi de această dată cuplurile care şi-au sărbătorit "Nunta de Aur", cele 21 de perechi primind din partea oficialilor locali diplome de onoare, flori şi cîte o sticlă de şampanie.

Ilie Apostoae, primarul comunei Răuceşti:
"Consider că această  întîlnire reprezintă un bun prilej de bilanţ în ceea ce priveşte activitatea mea din primărie. În cele două mandate ale mele, am reuşit să asfaltez 25 de kilometri de drumuri comunale şi sper că pînă la finele acestui mandat voi reuşi să mai asfaltez încă 10 kilometri, prin intermediul proiectului integrat pe măsura 322, în valoare de 2,5 milioane de euro. Se mai impune precizarea că toate drumurile săteşti sînt pietruite. Sper ca situaţia economică să se redreseze şi să obţin finanţare pentru proiectele importante pe care le am în lucru, unele deja acceptate la finanţare, altele depuse la Agenţia de Dezvoltare Rurală, la Ministerul Dezvoltării Rurale şi Turismului, la Ministerul Mediului sau la Ministerul Economiei. Mai exact, avem în vedere refacerea şi moder­nizarea drumurilor comunale Răuceşti- Săveşti- Şoimăreşti şi Săveşti - Ungheni, obiective investiţionale pe care eu le consider prioritate zero. În derulare se află şi investiţia la reţeaua de apă potabilă în satele Oglinzi şi Săveşti. La toate acestea se adaugă şi proiectul privind reţeaua de canalizare şi staţia de epurare pentru satele Răuceşti şi Ungheni. De asemenea, în prezent se aşteaptă un investitor care să realizeze lucrarea de aducţiune la reţeaua de gaz metan pentru comună. Şcolile au fost supuse unor ample lucrări de renovare, avînd acum acoperişuri noi, sisteme de încălzire centrală şi o bază materială demnă de invidiat. Acum este în lucru o nouă şcoală, în satul Ungheni, care va fi dată în folosinţă în acest an şcolar, dar şi la o grădiniţă cu 4 săli de clasă în Oglinzi. Totodată, în centrul comunei va fi ridicată o grădiniţă cu program prelungit, pentru toate aceste proiecte fiind deja obţinute aprobările. Lucrările de la parcul din Oglinzi se află într-un stadiu avansat, astfel că, începînd din această toamnă, locuitorii se vor bucura de o adevărată zonă de agrement, cu alei, cu spaţii de joacă pentru copii, străjuită de arbuşti ornamentali."

Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ:
"Felicit echipa de consilieri locali, în frunte cu primarul Ilie Apostoae, pentru ceea ce au realizat. Comuna arată ca un veritabil oraş în devenire, şi nu peste multă vreme va rivaliza cu oraşul Tîrgu Neamţ. Vă doresc tuturor multă sănătate şi putere de muncă. Locuitorii comunei Răuceşti au dovedit, de-a lungul istoriei seriozitate, dragoste de ţară, dragoste de localitate. Sînteţi cei care păstrează cu sfinţenie tradiţia. În momentul în care au loc acele sărbători de la sfîrşitul anului, obiceiurile şi tradiţiile de la Răuceşti sînt extraordinar de apreciate. Oamenii din această comună au arătat mereu o profundă grijă faţă de copii. La toate şcolile din Răuceşti am văzut implicarea de care părinţii dau dovadă şi sprijinul pe care îl acordă cadrelor didactice. Din Răuceşti au plecat mulţi oameni cu o pregătire extraordinară, care au făcut cinste comunităţii lor, atît în ţară, cît şi peste hotare."

 Deputatul Marius Rogin:
"Mulţumesc domnului primar şi consilierilor locali pentru invitaţia de a lua parte la acest eveniment, şi celor din comună le mulţumesc pentru că au susţinut această formulă de conducere. Este garanţia că atît proiectele aflate în desfăşurare, cît şi cele de perspectivă, vor fi duse la îndeplinire aşa cum se cuvine. Cred că în această comună, Consiliul local a ajuns la un numitor comun, chiar dacă membrii săi aparţin mai multor formaţiuni politice. Acest numitor comun este binele comunei şi bunăstarea dumneavoastră.".

Decebal Arnăutu, primarul oraşului Tîrgu Neamţ:
"Ţin să vă spun că mă declar sprijinitorul tutu­ror locuitorilor din această comună, situată la doar cîţiva kilometri distanţă de oraşul pe care îl conduc. De aceea, consider că este normal să am obligaţia de a face tot ce îmi stă în putinţă, cu sprijinul conducerii judeţului şi al parlamentarilor nemţeni, pentru ca dumneavoastră să fiţi beneficiarii serviciilor existente în oraş, plecînd de la căminul cultural, şi ajungînd la spitalul orăşenesc. Mă aflu aici la invitaţia inimosului primar, Ilie Apostoae, pentru care mă simt onorat. Nu este uşor să organizezi un eveniment de o aşa amploare, de aceea ţin să îi felicit pe toţi cei implicaţi şi să le mulţumesc."
Petrecerea a ţinut pînă tîrziu, în noapte, culminînd cu un foc de artificii care a brăzdat, preţ de cîteva minute, cerul de deasupra comunei.
Tina CONDREA

Ziua Comunei Răuceşti - Ediţia a VII-a

Pe data de 11 septembrie va avea loc Ziua comunei Răuceşti.

Program:

 • 12.45-13.00 Fanfara Casei de Cultură Tg. Neamţ
 • 13.00 Deschiderea oficială a manifestării - Salutări din avion
 • 14.00 Artişti în devenire - cântece şi dansuri populare - elevii şcolilor din comună

 

 • 14.30 Artişti consacraţi:
  • Irina Loghin
  • Fuego
  • Alessia
  • Oana Cretu
  • Mihaela Balaşca
  • Cornelia Ştefan
  • Ramona Hobu
 • 20.30 Foc de artificii
Vă aşteptăm să ne fiţi alături în această zi de sărbătoare!

..........................................................................................................................................................................................................

Invitatie Ziua comunei Invitatie.JPG

Lista obiectivelor de investiţii care se finalizează sau se dau în exploatare în anul 2011

 • Construire Scoala Ungheni, comuna Raucesti – proiect MECTS
 • Amenajare baza sportiva in satul Raucesti – proiect MDRT, OG 7/2006
 • Imbunătăţirea calităţii mediului, prin împădurirea terenurilor agricole degradate in Comuna Raucesti - proiect guvernamental din Fondul pentru Mediu
 • Infiintare Parc Oglinzi, com. Raucesti - proiect guvernamental din Fondul pentru Mediu
 • Completarea sistemului clasic de încălzire pe baza de combustibil solid cu sistem sistem de incalzire  care utilizează energie solară la Scoala de Arte si Meserii si Gradinita Oglinzi, comuna Raucesti, judetul Neamt – proiect guvernamental din Fondul pentru Mediu
 • Extindere retea electrica DN15C Oglinzi – buget comunal

..........................................................................................................................................................................................................

Lista obiectivelor de investiţii care s-au finalizat în perioada 2009-2011

 • Modernizare drumuri satesti
 • Covor asfaltic – 6 km DJ 157G
 • Construire poduri si podete in comuna Raucesti – OG7/2006 – proiect guvernamental
 • Centrale termice la scolile din comuna Raucesti

..........................................................................................................................................................................................................

Excursia ecologică de 7 zile - Drumuri şi poveşti de vacanţă

În perioada 05 - 11.08.2011, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Răuceşti a organizat o excursie ecologică de şapte zile prin proiectul "Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte". Pe site-ul dedicat acestui proiect www.eco-raucesti.ro sunt postate diverse informatii despre evolutia proiectului, jurnalul excursiei, precum si multe fotografii si imagini video.

Incursiunea în inima ţării a fost minunată. Traseul inspirat, peisaje extraordinare, drumuri de toate felurile, oameni, locaţii. N-am plecat neapărat doar cu gânduri de istorie sau geografie – deşi de multe ori ne-au folosit in drumurile noastre – ci şi de plimbare, de vacanţă, de admirare a ceea ce este, ceea ce avem (oho, şi încă câte avem!), de strâns cât mai mult verde în privire şi în inimă, gânduri de voie bună şi bucuria de a trăi cât mai mult în mijlocul naturii. În zonele colindate unii dintre noi nu au fost niciodată, alţii n-au mai fost de ceva timp. S-au schimbat multe şi s-au schimbat, zicem noi, în bine. Europa vine către noi, vine greu dar încet, încet şi fără dubii ne acoperă. Mai avem multe de făcut, desigur, însă se văd schimbările şi asta e tot ceea ce contează.

......................................................................................................................................................................................................

Am avut reverii privind la păşunile verzi, dealuri molcome pistruiate ici colo de capiţe de fân, ape azurii, lanuri nesfârşite de floarea soarelui sau de grâu, munţi uriaşi, păduri şi de o parte şi de alta.

Poate că mulţi dintre noi, toate aceste privelişti minunate le-am privit doar în fotografii, în manualele de geografie sau pe diferite site-uri de pe internet. Dar de câte ori oare, privind acele fotografii, am constatat că minţile noastre ne alunecă în clişee dintre cele mai dureroase? „Păşuni verzi”, „dealuri molcome”, „ape azurii” – sunt doar nişte cuvinte înşiruite slobod, într-un dicteu automat? Gândul fiecăruia este de a ieşi în natură, de a simţi iarba proaspătă sub tălpile goale, de a sta lungit la soare crucificat între flori înalte, de a nu auzi altceva decât vreo gâză vâjâind scurt pe la urechi, pierzându-se apoi în tăcerea ruptă de un lătrat de câine mănăstiresc. Să îţi dai seama mai apoi că stai pe un muşuroi de furnici, iar o albina şi un bondar nu vor să te lase în pace. Că iarba aia verde, mătăsoasă, deasă, colcăie de gângănii cu multe picioare, aripioare străvezii, antene, chelicere. Iar dacă eşti un orăşean neatent, în umbroasele crânguri, şi caşti gura după păsări ciripitoare, ai toate şansele să bagi capul într-o pânză de paianjen ţesută vremelnic şi întinsă în lăstărişul lipicios. Apoi încleiat fiind în pânza aia pe care încerci să o îndepărtezi nervos şi isteric de pe faţă, ochi şi păr, ai toate şansele să intri mai încolo într-un nor de musculiţe minuscule, şi iar încerci să dai din mâini disperat şi să scuturi din cap, ca un cal ros de căpăstru. La câţiva paşi, ameţit şi nedumerit, poţi călca exact în mijlocul unei balegi calde de vacă ce tocmai a rumegat. Probabil văzut de dinafară, eşti o vietate aparent liniştită care dă mult din mâini şi picioare, scuturându-ţi straiele, fugind de colo-colo şi gonit de tăuni zgomotoşi şi nervoşi, de ierburi pişcătoare, şi strâmbi din nas la mirosul putred de rădăcini coapte de vară.

Probabil simţi că eşti sătul şi totodată speriat de atâtea E-uri, coloranţi, afinatori de prin mâncărurile de supermarchet şi doreşti ceva natural, de la ţară. Poţi primi un pui alergat de prin curţile ţărăneşti dar nu ştii cum să scapi de cotoarele îndărătnice de pene bine înfipte în piele, care se mai zăresc pe ici pe colo. Unde mai pui ca vietatea pare aţoasă, ca un sportiv de performanţă, iar carnea nu e albă ca a ciupercilor bolnăvicioase ci de un roşiatec vânătoresc. Iar mirosul ţi se pare că-ţi ajunge dincolo de nări şi nu e prea OK. Sau că untul e prea gros, iar smântâna e prea vârtoasă.

Se pune întrebarea, oare ţi-ar fi mai bine ţie, iubitorule declarat de natură, de aer tare, printre meri de plastic, printre roşii perfect rotunde, standard, fără umflături asimetrice? Ne-ar fi mai bine într-o iarbă aseptică, tunsă pretenţios în dimensiuni exacte? Pe un pământ catifelat, perfect plat, fără dâmburi, fără gângănii, fără zumzete, fără pişcături, fără mirosuri de rădăcini putrede coapte de vară, fără paianjeni lipiţi pe faţă, fără puiul alergat prin curţi, fără...?

Probabil că multora, da. Singura teamă ar fi că, mumificaţi fiind după moarte de toţi conservanţii din chipsuri, din cărnurile şi legumele din supermarcheturi, vom fi nevoiţi să bântuim într-o lume plină de roiuri de musculiţe.

......................................................................................................................................................................................................

Revenind la excursia ecologică de 7 zile, care a avut ca obiectiv principal cunoaşterea mediului în toată complexitatea lui, urmărind educaţia şi conştientizarea elevilor privind protecţia mediului, stimularea motivaţiei de a se implica mai activ în acţiuni de ecologizare, am încercat să dăm un exemplu localnicilor şi turiştilor asupra importanţei pe care o are un mediu înconjurător curat şi îngrijit pentru sănătatea oamenilor.

Este bine de ştiut că fotografiile şi filmuleţele postate pe site-ul www.eco-raucesti.ro nu sunt realizate de fotografi profesionişti sau cameramani cu experienţă în domeniu, astfel încât calitatea acestora poate fi sub aşteptările multora. Amatoricismul a fost la el acasă, şi speram să vă facă placere să priviţi fără prea mulţi ochi critici spre locurile ce le-am bătătorit, pe unde am hălăduit, pe unde am urcat, sau coborât. Locuri care te cheamă ele pe tine dar trebuie sa (te) asculţi. Deşi verbul „a urca” pentru unii, sau „a coborî” pentru alţii au fost un pic istovitoare, toată această excursie avea să fie o experienţă de suflet, cu mult mai mult decât ne-am fi aşteptat.

Ana Săvescu

......................................................................................................................................................................................................

Şcoala Răuceşti: Lansarea proiectului "Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte"

Articol din ziarul "Ceahlaul"

La sala de festivităţi a Primăriei Răuceşti a fost lansat oficial proiectul "Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte". Proiectul a fost iniţiat şi cîştigat de Şcoala cu clase I-VIII nr.1 Răuceşti, fiind finanţat din Fondul pentru Mediu. În esenţă, programul vizează educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.
La eveniment au participat părinţii şi elevii şcolilor din comuna Răuceşti, cadrele didactice de la unităţile de învăţămînt in comună, profesori de biologie şi geografie din localităţile învecinate, conducerea şi salariaţii Primăriei Răuceşti, consilieri locali, cetăţeni cu adevărat interesaţi de problematica mediului înconjurător. Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţan Neamţ a fost prezent inspectorul şcolar Coca Preda.
A fost o încîntare să vezi atîţia tineri "verzi" foarte preocupaţi de problematica sănătăţii mediului înconjurător, în fapt a viitorului lor.

LIDIA BĂNĂRESCU, directorul Şcolii Răuceşti:

"Este nevoie de mai multă atenţie şi responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat. Din păcate, unii oameni tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi de distrugere a mediului înconjurător şi, implicit, a sănătăţii fiecăruia dintre noi. Necesitatea derulării acestui proiect privind mediul înconjurător la nivelul comunităţii noastre  se impune ca o prioritate, deoarece se constată o degradare crescîndă a mediului înconjurător prin acţiuni necontrolate ale cetăţenilor: defrişare masivă, exploatarea solului pînă la epuizare, păşunatul excesiv, depozitarea resturilor menajere pe cursurile de apă ori pe terenuri improprii acestei activităţi, deversarea apelor menajere în locuri neadecvate. Toate aceste acţiuni necontrolate şi iresponsabile pot duce la crearea unor dezechilibre în natură care, mai devreme ori mai tîrziu, pot provoca dezastre ecologice.
Pornind de la premisa că o viaţă sănătoasă poate exista doar într-un mediu curat, prin acest proiect ne propunem conştientizarea şi responsabilizarea cetăţenilor comunei noastre asupra efectelor pe care le pot avea acţiunile lor necontrolate asupra mediului înconjurător şi implicarea lor în activităţi de protejare şi de conservare a mediului prin înlăturarea surselor de poluare existente în zona noastră.
Proiectul propune o abordare nouă privind educaţia ecologică a elevilor care, pe lîngă participarea la cursuri teoretice, ei vor trece şi la aplicarea practică a cunoştinţelor dobîndite.
Copii sînt un public important pentru educaţia privind protecţia mediului, ei fiind gestionarii şi consumatorii de mîine ai resurselor naturale. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevii pot avea un impact deosebit, pot duce la creşterea conştientizării şi cunoaşterii pînă la formarea de atitudini şi proiecte active în numele protecţiei mediului înconjurător."

ILIE APOSTOAIE, primarul comunei Răuceşti:

"Mă bucur că am ajuns şi la lansarea acestui proiect. Este cel de al patrulea pe care îl implementăm în comuna Răuceşti, toate fiind finanţate din Fondul pentru Mediu. Primul a avut ca beneficiar Şcoala Oglinzi, unde au fost montate panouri solare, care asigură necesarul de apă caldă la grupurile sanitare. Cel de al doilea proiect se referă la împădurea a 54 hectare, teren care altfel s-ar fi degradat complet. Un alt proiect e cel prin care a fost amenajat parcul din satul Oglinzi.
La drum plecăm cu cel de al patrulea proiect. Unul cu bătaie mai lungă, avînd în vedere că vizează calitatea şi sănătatea mediului, a oamenilor. Cea de acum şi cea viitoare."

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului vizează educarea şi conştientizarea elevilor şi comunităţii locale privind protecţia mediului prin formarea de abilităţi şi comportamente necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în conformitate cu programele şi politicile naţionale şi europene.
Prin acest proiect se urmăreşte: cunoaşterea şi evaluarea consecinţelor poluării; formarea abilităţilor şi comportamentelor necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; înţelegerea relaţiei om-natură, a înterdependenţei  dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii; adoptarea unei atitudini responsabile faţă de protejarea mediului; implicarea concretă în acţiuni de protecţie a mediului.
Grupul ţintă cărui i se adresează proiectul este reprezentat de elevii şcolii din Răuceşti. În mod direct sînt implicaţi 502 elevi şi 37 cadre didactice, indirect -500 de părinţi şi comunitatea locală. S-a decis adresarea către acest segment deoarece tinerii sînt receptorii direct implicaţi, deosebit de importanţi pentru modelul de viitor ceţăţean instruit şi responsabil faţă de problematica mediului. Lor li se va induce mîndria de a locui într-o zonă curată, cu o diversitate biologică cunoscută şi recunoscută, integrată în marea familie europeană.  
În cadrul proiectului sînt incluse mai multe activităţi care au drept scop menţinerea şi îmbunăţăţirea calităţii mediului, în conformitate cu  programele şi politicile europene din domeniul protecţiei mediului. Acţiuni care se vor concretiza în informări publicitare, activităţi practice de ecologizarea cursurilor de apă şi a terenurilor "invadate" de tot felul de gunoaie, simpozioane, filme documentare, confecţionarea de panouri cu  conţinut educativ privind protecţia mediului.
În cea mai mare parte, aceste acţiuni se vor desfăşura în comuna Răuceşti, dar şi pe plan naţional, prin intermediul excursiei organizate în cadrul proiectului.

Tina CONDREA & Ana SĂVESCU

.....................................................................................................................................................................................................

"Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte"

Pe data de 20 iulie 2011, va avea loc lansarea oficială a proiectului “Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte” care se va realiza prin organizarea unei conferinţe de presă.

Conferinţa de presă va constitui atât o modalitate de a aduce la cunostinţa tuturor celor interesaţi, scopul şi obiectivele proiectului, dar şi prilej de discuţii şi shimburi de idei despre modul de implementare al proiectului, necesitatea implicării active, alături de echipa de proiect, şi a organizaţiilor şi instituţiilor locale, precum şi importanţa suportului mass-media. Fiecare participant va primi câte o mapă de prezentare, care va conţine materiale informative cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului.

Scopul proiectului este de a conştientiza problemele actuale ale mediului generate de activitatea umană şi necesitatea de a forma la elevi o motivaţie solidă pentru protecţia naturii, convingeri şi comportamente ecologice adecvate, dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii mediului, astfel încât, elevii, adulţii de mâine, să devină factori activi în acţiunea de ocrotire a naturii, pentru că sănătatea noastră începe cu sănătatea mediului!

Sistemul educaţional este menit să dezvolte şi să formeze la elevi gândirea şi concepţia ecologică, o conduită nouă faţă de mediul înconjurător, în aşa fel încât fiecare să devină conştient de rolul şi locul său în natură şi în colectivitatea din care face parte.

Mai multe date despre acest proiect pe site-ul: www.eco-raucesti.ro

..........................................................................................................................................................................................................

Şcoala Răuceşti: Undă verde proiectului "Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte"

Articol in ziarul Ceahlaul, 27.04.2011: Anul trecut, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Răuceşti a depus la Administraţia Fondului de Mediu proiectul "Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte" prin Programul privind protecţia mediului. Proiect care, acum figurează pe lista celor aprobate, obţinînd 76 de puncte. Detalii ne-a oferit doamna Lidia Bănărescu, directorul şcolii Răuceşti: "Necesitatea derulării acestui proiect privind protecţia mediului înconjurător la nivelul comunităţii noastre se impune ca prioritate, deoarece se constată o degradare crescîndă  a mediului înconjurător prin acţiuni necontrolate ale cetăţenilor, defrişare masivă, exploatarea solului pînă la epuizare, păşunatul excesiv, depozitarea deşeurilor menajere în locuri nepermise. Toate aceste acţiuni necontrolate şi iresponsabile pot duce la crearea unor dezechilibre  în natură care, mai devreme ori mai tîrziu, pot provoca adevărate dezastre ecologice.
Pornind de la premisa că o viaţă sănătoasă poate exista doar într-un mediu curat, prin acest proiect ne propunem conştientizarea şi responsabilizarea cetăţenilor comunei noastre asupra efectelor  pe care le pot avea acţiunile  lor necontrolate asupra mediului  şi implicarea  lor în activităţi  de protejare  şi de conservare a mediului înconjurător, prin înlăturarea surselor de poluare existente în zonă.
Proiectul propune o abordare nouă a educaţiei ecologice a elevilor, care, pe lîngă urmarea unor cursuri teoretice, vor participa  şi la aplicarea practică a cunoştinţelor dobîndite. Modul de desfăşurare a selecţiei elevilor, a concursurilor prin includerea folosirii calculatorului şi a site-ului special dedicat acestui proiect, vor încerca să  combine dorinţa tinerilor  pentru informaţie nouă şi completă cu mijloacele moderne de comunicare, cu tehnologia IT&C. Copiii sînt un public important pentru educaţia mediului, deorece sînt gestionarii  şi consumatorii de mîine ai resurselor. În multe cazuri, copiii îşi pot influenţa părinţii, alţi membri ai comunităţii noastre. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevi pot avea un impact deosebit, de la creşterea conştientizării  şi cunoaşterii, pînă la formarea de atitudini şi proiecte active în numele educaţiei mediului.
Ţin să menţionez faptul că reuşita acestui proiect a fost posibilă şi cu ajutorul doamnei Ana Săvescu, manager proiect la Primăria Răuceşti, care a colaborat  foarte bine cu echipa de proiect din şcoala noastră."

Paşi în implementarea proiectului

Rezultatele propuse prin implementarea proiectului "Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte" vizează mai multe aspecte educaţionale în privinţa protecţiei mediului înconjurător. Pînă se ajunge la final, iată care sînt paşii ce trebuie urmaţi:
- Informare, publicitate, vizibilitate şi diseminare, prin realizarea unor conferinţe de presă, a unui website, pliante, bannere, afişe, panouri, tricouri inscripţionate,  hanorace, rucsacuri, şepci, pixuri, agende.
- "Identificarea surselor de poluare", o activitate practică de depistare a surselor şi a locurilor de poluare de la nivel local.
- "Natura în pericol!", simpozion cu această temă.
- "Apa în natură, parte din viaţă", acţiune prin care se va ecologiza cursul de apă Sarata - Brustura.
- "Învaţă-mă să ocrotesc natura", acţiune de ecologizare a satelor Răuceşti. Oglinzi, Ungheni şi Săveşti, precum şi a zonei Monument-Cetatea Tîrgu Neamţ.
- "Să fim eco!", confecţionarea de panouri cu conţinut educativ privind protecţia mediului.
- "Apa - izvor de sănătate", film documentar privind importanţa apei pentru viaţă.
- "Natura, prietena mea", activitate care va consta în organizarea unei excursii de 7 zile, avînd ca obiectiv cunoaşterea mediului în toată complexitatea sa, urmărindu-se educaţia şi conştientizarea elevilor privind protecţia mediului. 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ, CENTRATĂ PE PERFORMANŢELE ELEVILOR
covorbire cu doamna Lidia Bănărescu, directorul Şcolii Răuceşti

Rep.: Pentru început, oferiţi-ne cîteva date despre unitatea de învăţămînt a cărei activitate o coordonaţi.
Lidia Bănărescu: Şcoala Răuceşti are 4 structuri de învăţămînt, Răuceşti 1-2, Săveşti şi Ungheni, în care învaţă peste 500 elevi. Întregul colectiv de cadre didactice este calificat, cu toţii fiind preocupaţi de perfecţionarea pregătrii lor profesionale. Sînt înscrişi la gradele didactice, participă la tot felul de activităţi care vin în sprijinul perfecţionării lor. O parte din cadrele noastre didactice participă la realizarea proiectului COMPAS, împlementat în parteneriatul constituit între inspectoratele şcolare din judeţele Neamţ şi Harghita.
În activitatea didactică folosim metode moderne de predare, împletite cu cele tradiţionale. Toată activitatea didactică este centrată spre performanţele elevilor.  Elevii noştri sînt implicaţi în mai multe activităţi, proiecte de parteneriat, proiecte educaţionale, concursuri şi olimpiade şcolare. Avem activităţi în parteneriat cu SAM Oglinzi, Şcoala Dragomireşti, Scoala nr. 24 Oneşti. Vom avea o activitate şi cu Şcoala Mălini-Suceava. Nu mai vorbesc de multele parteneriate constituite la nivel local, cu poliţia, dispensarul, biserica şi primăria.

Rep.: Ne-aţi vorbit despre performanţele elevilor, despre implicarea lor în viaţa comunităţii, fiind prinşi în tot  felul de activităţi şi parteneriate. Ce viitor îi aşteaptă, cum pun ei, de pe acum, bazele carierelor lor?
L.B.: La nivelul şcolii nu avem elevi care ne creează probleme deosebite. Copiii sînt implicaţi trup şi suflet în activitatea şcolii, doresc să înveţe bine, să obţină performanţe. După absolvire,cei mai mulţi se înscriu la liceele din zonă, părinţii nu au banii ca să-i trimită în locuri mai îndepărtate. Nu avem cazuri de abandon şcolar. Rezultatele elevilor sînt bune şi foarte bune, nu avem corigenţi la sfîrşitul anului şcolar.

Rep.: De afară, Şcoala Răuceşti arată foarte bine. Este la fel şi în interior?
L.B.: Fără a fi acuzată de lipsă de modestie, sincer vă spun că şcoala noastră rivalizează cu cele din mediul urban. Prin tot ceea ce se face în şcoală, prin activităţile desfăşurate, prin performanele elevilor şi ale cadrelor didactice. Colectivul de cadre didactice este activ implicat în viaţa şcolii şi a comunităţii. Mă bucur că am oameni care doresc performanţe şcolare, pe care le şi obţin. Activitatea se desfăşoară într-un singur schimb, în toate unităţile şcolare. Dispunem de un material didactic bogat şi modern, asta şi ca urmare a faptului că am beneficiat de mai multe proiecte dedicate şcolilor din mediul rural. Am primit mobilier şcolar nou, pentru toate unităţile de învăţămînt. Şcolile Răuceşti 1 şi 2 şi Grădiţia 2 au încălzire centrală, vom avea şi la Ungheni, după terminarea construcţiei noii şcoli de aici. În toate şcolile avem apă curentă. Mai multe amenajări şi dotări trebuie făcute la parcul de joacă al copiilor de la grădiniţă.

Rep.: Cînd se se vor muta în "casă nouă" elevii din Ungheni?
L.B.: Ar fi trebuit să intre de anul trecut, dar nu au fost fonduri pentru finalizarea lucrărilor de la Şcoala Ungheni. Sperăm ca în următorul an şcolar să ne mutăm în "casă nouă". Avem promisiunea domnului primar Ilie Apostoaie. Ne bucurăm de o foarte bună colaboare şi de sprijin total din partea autorităţii publice locale. Domnul primar, fiind profesor de meserie, a dovedit că nu a uitat de unde a plecat.

Tina CONDREA

......................................................................................................................................................................................................

"Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte" (Confucius)

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Răuceşti, a depus la A.F.M. Bucuresti, proiectul cu titlul: “Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte” prin Programul vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, in sesiunea 23 aug.- 21 sept. 2010, iar acesta a aparut deja pe lista proiectelor aprobate. (www.afm.ro)

Necesitatea derulării acestui proiect privind protecţia mediului înconjurător la nivelul comunităţii noastre se impune ca prioritate, deoarece se constată o degradare crescândă a mediului înconjurător prin acţiuni necontrolate ale cetăţenilor: defrişarea masivă, exploatarea solului până la epuizare, păşunatul excesiv, depozitarea deşeurilor menajere în locuri nepermise (pe cursuri de apă, pe terenuri improprii, deversarea apei menajere în locuri neadecvate).

Toate aceste acţiuni necontrolate şi iresponsabile pot duce la crearea unor dezechilibre în natură care, mai devreme sau mai târziu, pot provoca adevărate dezastre ecologice.

Pornind de la premisa că o viaţă sănătoasă poate exista doar într-un mediu curat, prin acest proiect ne propunem conştientizarea şi responsabilizarea cetăţenilor comunei noastre asupra efectelor pe care le pot avea acţiunile lor necontrolate asupra mediului înconjurător şi implicarea lor în activităţi de protejare şi conservare a mediului prin înlăturarea surselor de poluare existente în zonă.

Proiectul propune o abordare nouă a educaţiei ecologice a elevilor care, pe lângă participarea la cursuri teoretice, vor participa şi la aplicarea practică a cunoştinţelor dobândite. Modul de desfăşurare a selecţiei elevilor, a concursurilor prin includerea folosirii calculatorului şi a site-ului special dedicat acestui proiect, vor încerca să combine dorinţa tinerilor pentru informaţie nouă şi completă cu mijloacele moderne de comunicare, cu tehnologia IT&C.

Copiii sunt un public important pentru educaţia mediului deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor. Şi în unele cazuri copiii îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii 

Activităţile propuse sunt cu atât mai necesare, având în vedere şi aspectul privind influenţa nefastă a defrişărilor masive din judeţul nostru, care au favorizat inclusiv inundaţiile din ultima perioadă.

 • "Informare, publicitate, vizibilitate şi diseminare"
 • "Identificarea surselor de poluare”
 • "Natura in pericol!”
 • "Apa in natura – parte din viata”
 • ”Invata-ma sa ocrotesc natura”
 • "Sa fim Eco!”
 • "Apa – izvor de sanatate” 
 • "Natura – prietena mea” - Organizarea excursiei “Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”. Activitatea constă într-o excursie de şapte zile, având ca obiectiv cunoaşterea mediului în toată complexitatea lui, urmărind educaţia şi conştientizarea elevilor privind protecţia mediului.

Locul desfăşurării excursiei: Răuceşti – Tg. Neamt - Piatra Neamt - Bacău – Moineşti – Comăneşti – Miercurea Ciuc – Odorheiu Secuiesc – Sighişoara – Târgu Mureş – Câmpia Turzii – Turda – Baia de Arieş – Scărişoara – Nucet – Brad – Deva – Simeria – Călan – Haţeg – Petroşani – Târgu Jiu – Polovragi – Râmnicu Vâlcea – Curtea de Argeş – Vidraru – Bâlea Lac – Beclean – Făgăraş – Zărneşti – Bran – Predeal – Braşov – Târgu Secuiesc – Oneşti – Bacău – Piatra Neamt – Tg. Neamţ - Răuceşti.

Ana Savescu - compartiment Programe - Prognoze/Achizitii publice

......................................................................................................................................................................................................

Răuceşti: Panouri solare folosite la încălzirea grădiniţei şi a şcolii din satul Oglinzi

Articol in ziarul Ceahlaul - 07.04.2011

"Mă bucur că am realizat această investiţie, putem utiliza energia solară" declară domnul primar Ilie Apostoae.

Rep: Cînd am ajuns în comuna  Răuceşti, am văzut o maşină cu nişte stîlpi de electricitate. Încă mai aveţi case care nu au curent electric? Sîntem în anul 2011...
Ilie Apostoaie: Din păcate, în satul Oglinzi, zona dinspre Tîrgu Neamţ, mai există şase case izolate, care nu beneficiază încă de curent electric. Am reuşit, printr-un efort bănesc din bugetul local, să extindem cu 700 de metri reţeaua de electricitate, spre zonele Craiu şi Traian. Acum au venit ultimii stîlpi, unde vom monta transformatorul electric de la reţeaua de medie tensiune şi sperăm ca, în cîteva zile, cele şase case izolate să aibă curent electric.

Rep.: Din cîte ştiu, asta e o acţiune mai amplă, începută cu ceva timp în urmă.
I.A.: Ceea ce facem acum este o continuare a unui proiect al nostru care vizează electrificarea zonelor izolate. În urmă cu doi ani, am alocat fonduri prin intermediul cărora 108 case din cătunul Cărpiniş, în care locuiesc familii nevoiaşe, au fost branşate la reţea. Mai avem o zonă, la marginea satului Oglinzi, unde 52 de case nu au reţea stradală. Am alocat şi pentru acestea un miliard de lei vechi, dar mai avem nevoie de încă un miliard şi jumătate pentru a putea efectua această lucrare. Odată finalizată şi această investiţie, vom putea spune că toate cătunele din comuna Răuceşti vor avea curent electric.

Rep.: Recent aţi inaugurat o investiţie, mai nouă ca abordare, care vizează tot domeniul energetic.
I.A.: Într-adevăr, am încercat să profităm de razele solare şi am montat la şcoala şi grădiniţa din Oglinzi panouri solare, care să contribuie la completarea sistemului clasic de încălzire. La aceste unităţi şcolare avem deja centrale termice, însă, prin montarea acestor panouri, se obţine circa 30 la sută din energia calorică necesară. S-a făcut recepţia acestei lucrări, în prezenţa a doi reprezentanţi de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi a constructorului. Ne bucurăm că am realizat aceată investiţie, zilele acestea am reuşit să facem încălzirea în cele două unităţi doar pe baza energiei solare. Îmi amintesc de povestea lui Ion Creangă în care un sătean băga soarele în casă cu ajutorul unui butoi. Noi am reuşit să facem la Oglinzi ca acest lucru să devină adevărat.

Rep.: Domnule primar, afară "zumzăie" a primăvară, e o vreme numai bună pentru investiţii. Ştiu că aveţi în portofoliu proiecte investiţionale ample...
I.A.: Noi am luat lucrurile în ordinea lor firească. Deja lucrăm la împădurirea unei suprafeţe de 72 de hectare,  prin programul naţional de împădurire a terenurilor degradate. O parte din terenul în cauză aparţine cetăţenilor comunei, iar o alta este islazul aflat în posesia primăriei. Firma care a cîştigat licitaţia a adus deja puieţii şi a început să îi planteze. Dacă vremea va ţine cu noi, sperăm ca în două săptămîni să finalizăm această lucrare, desfăşurată de 70 de oameni. De asemenea, pregătim terenul pe care, în data de 16 aprilie, vom derula o activitate prin programul "România prinde rădăcini". Mai exact, este vorba de o suprafaţă de 4,6 hectare, pe care vom planta 23 de mii de puieţi de salcîm. Sperăm să avem o mobilizare de forţe foarte bună la această acţiune, şi, prin împădurire, ne dorim să scăpăm acest teren de alunecări.
Rep.: La ce investiţii se lucrează în momentul de faţă în comuna pe care o conduceţi?
I.A.: Am început deja să procurăm lemnele necesare încălzirii pe timpul anotimpului rece a unităţilor de învăţămînt. Centralele termice sînt cu gazeificare, fiind nevoie de lemn uscat. Am organizat o licitaţie pentru desemnarea unei societăţi care să ne asigure lemnele de foc. O prioritate de grad zero este refacerea drumurilor, care au suferit degradări pe timpul iernii. În perioada imediat următoare vom balasta toate drumurile pietruite şi cele de pămînt. Avem promisiunea unei finanţări în valoare de 34 de miliarde de lei vechi, bani necesari pentru asfaltarea a 3,5 kilometri de drum dar, pînă la asfaltare, acesta trebuie pietruit.

Rep.: Proiectul integrat pe măsura 322, în valoare de 2,5 milioane de euro, nu a fost acceptat la finanţare. Aţi renunţat la investiţiile care erau cuprinse în acesta?
I.A.: În proiect aveam cuprinsă asfaltarea a 7,5 kilometri de drum. Cu toate acestea, sperăm ca lucrarea să fie realizată prin Programul naţional "10.000 de kilometri". Tot la Ministerul Dezvoltării este depus şi proiectul privind reţeaua de canalizare, investiţie cuprinsă, de asemenea, în proiectul integrat. Ne-am dori ca şi acesta să primească finanţare, fiind vorba de un obiectiv extrem de important pentru comuna noastră.

Rep.: Cum se prezintă unităţile de învăţămînt din comuna Răuceşti? Ce aţi făcut pînă în momentul de faţă şi ce ar mai trebui să faceţi?
I.A.: Şcolile din comună s-au bucurat întotdeauna de o atenţie sporită din partea noastră. La Şcoala nr. 1 din Răuceşti, în corpul B, am efectuat lucrări de izolaţie, acum înlocuim acoperişul, investiţie a cărei valoare se ridică la o jumătate de miliard de lei vechi. Urmează ca la grădiniţa din Răuceşti să construim un grup sanitar, separat faţă de cel al elevilor din şcoală. De asemenea, la grădiniţa veche din Oglinzi am făcut lucrări de izolare a pereţilor exteriori, iar acum se efectuează lucrări de înlocuire a acoperişului. Nu ni s-au mai alocat fonduri pentru lucrări la şcoala din Ungheni. Prea multe lucruri nu mai sînt de făcut la acest obiectiv, mai trebuie unele finisaje şi de procurat mobilier. Mai nou, ni s-a aprobat amenajarea unui parc la Oglinzi, într-o zonă foarte frumoasă. Aici, pe o suprafaţă de 3,2 hectare, vom amenaja ceva deosebit, iar în completare pînă la 5 hectare, un teren de sport. Unii dintre consilierii locali au venit cu ideea de înfiinţare a unui parteneriat public- privat, pentru amenajarea unei pîrtii de schi, în apropierea bazei sportive. Eu cred că va ieşi o lucrare extrem de frumoasă, mai ales că este situată în apropierea staţiunii Oglinzi. Sătenii vor avea un loc de recreere, iar copiii vor avea posibilitatea să desfăşoare diverse activităţi sportive.

Rep.: Care mai este situaţia păşunii comunale din Răuceşti?
I.A.: Încă mai avem unele discuţii din acest punct de vedere. Sîntem foarte rezervaţi în ceea ce priveşte concesionarea terenurilor pentru păşunat. Nu toţi crescătorii de animale riscă să concesioneze, pentru că sînt obligaţi ca toţi banii pe care îi obţin pe subvenţia acordată de stat să îi folosească numai pentru îmbunătăţirea păşunilor. Am purtat discuţii cu cei mai mulţi dintre ei şi am ajuns la concluzia că toate cele 478 de hectare de păşune vor fi arendate sau concesionate. Noi am pus în clauza de concesionare condiţia ca banii din subvenţie să fie folosiţi numai pentru păşune, nu pentru construcţii particulare sau alte cheltuieli.

Rep.: Există unele iniţiative locale în ceea ce priveşte atragerea de fonduri europene pentru creşterea animalelor...
I.A.: Într-adevăr, la Răuceşti există cîteva ferme agricole, cea mai mare este a lui Nicu Trofin, care are peste de 200 de vaci pentru lapte. Mai sînt familiile Centea şi Vieru Teodor, care au mai multe vaci cu lapte.

Doiniţa Apostoae, director SAM Oglinzi: "Ne mîndrim că sîntem prima şcoală din judeţ care folosim energia solară"

"Anul şcolar 2010/11 a debutat în condiţii foarte bune, efectuîndu-se igeniezarea în  toate sălile de clasă, asigurarea cu material didactic şi manuale şcolare. Cu spijinul Primăriei RĂUCEŞTI, şcoala a beneficiat de Proiectul  "Casa Verde", prin care s-au montat panouri solare pe acoperişul corpului C şi corpului A, realizîndu-se economisirea combustibilor solizi folosiţi la centralele termice prin  suplimentarea agentului termic, contribuind astfel şi la educaţia ecologică a elevilor şcolii. Ne mîndrim că sîntem prima şcoală din judeţ care folosim energia solară.
Corpul C al şcolii a fost izolat termic, termindîndu-se montarea geamurilor şi uşilor termopan. S-a modernizat gardul din partea de nord a acestei unitţi de învăţămînt. Şcoala Oglinzi se poate lăuda cu săli de clasă bine organizate, dotate şi cu calculatoare. Şcoala dispune de un material didactic corespunzător, modern, cu soft educaţional, cabinete şi laboratoare de specialitate: informatică  - 2 cabinete - unul  cu reţea de 26 calculatoare  şi acces la internet,  iar celălalt cu reţea de 11 calculatoare şi acces la internet, educaţie tehnologică, textile - pielărie, chimie-fizică, biologie, limba română, istorie, matematică. Atelierul de textile pielărie este dotat cu 25 de maşini de cusut moderne, triploc, material didactic, laptop, videoproiector, soft educaţional.
În şcoală se derulează mai multe proiecte educaţionale în care cadrele didactice şi elevii noştri sunt implicaţi. Proiectul "Întreprinzător la tine acasă" a avut drept grup ţintă 30 de elevi de la clasele a IX-a şi a X-a care au participat la cursurile de formare şi au elaborat proiecte individuale pentru evaluare finală. De asemenea se derulează proiecte pe teme ecologice: "Prietenii naturii", "Să trăim în curăţenie", "Poluarea şi sănătatea noastră", "Natura, prietena mea!", "Pădurea - scena vie a spectacolului anotimpurilor", "Salvatorii copacilor", proiecte ce valorifică tradiţiile locale şi naţionale: "Istorie locală şi naţională", "Folclorul şi tradiţiile - identitatea noastră în Europa". Alte proiecte care se desfăşoară în şcoală: "Un minut de literatură", "Magia ştiinţelor, "Let's find out more about…".
În şcoală se editează Revista "Oglinda Oglinzilor" care a luat ani la rînd locul I la faza judeţeană a Concursului Revistelor şcolare, fiind înscrisă cu ISSN, la Biblioteca Naţională a României. Elevii sunt implicaţi în cercuri şi cenacluri: "Tinere Condeie", " Cultul eroilor", "Mici actori", "Sanitarii pricepuţi", "Prietenii pompierilor", "Educaţia rutieră", "Cercul "Ludic", "Folclor şi tradiţii", "Prietenii naturii", "Şahul, regele jocurilor", unde desfăşoară periodic diverse activităţi.
Se remarcă implicarea elevilor în numeroase formaţii artistice: Ansamblul "Oglinduţa", "Formaţia de majorete", "Formaţia Ţigăncuşa", echipa de teatru "Micii actori", echipele de fotbal, handbal, tenis de masă, şah.
Ca urmare a formării elevilor în aceste activităţi educaţionale, aceştia  s-au remarcat la concursurile şcolare: "Cangurul" (lingvist, matematică), "Olimpicii cunoaşterii", Olimpiade şcolare pe discipline: matematică, română, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, istorie, precum şi alte concursuri şcolare. În cadrul catedrei de matematică s-a desfăşurat concursul" Olimpicii cunoaşterii  ediţia a VI-a, etapa I, unde au obţinut rezultate bune 12 elevi ai claselor V-VII. La olimpiada de matematică, etapa locală, organizată pe zone, au participat 15 elevi, 3 dintre aceştia obţinînd cele mai bune rezultate pe nivel. La concursul de matematică "şi eu pot fi bun la mate", etapa locală din 26.03.2011, au participat 27 elevi ai claselor V- VIII. Aceştia s-au prezentat cu succes, situîndu-se printre primii, în cadrul şcolilor participante. Merită menţionaţi elevii care au obţinut cele mai bune rezultate. Etapa judeţeană a acestui concurs urmează să aibă loc în luna mai.
Elevii au mai participat la: "Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română Ionel Teodoreanu, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română George Călinescu, calificîndu-se la etapa judeţeană,  Concursul Internaţional "Copilărie - izvor de vise", unde au obţinut trei locuri I şi locul 2, Concursul de fizică "Ştefan Procopiu" la care a existat o menţiune, "Stele fără nume"-  locul II, "Cîntă bucium pe Ceahlău" la care va participa eleva Elena Roxana Motfai. Toate activităţile extracurriculare urmăresc eliminarea abandonului şcolar şi reducerea absenteismului.
Există parteneriate cu: Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, Dispensarul, Muzeul de Istorie Tîrgu Neamţ, Biblioteca orăşenească "Ion Creangă" - Tîrgu-Neamţ, Parohia "Sfîntul Nicolae" - stil vechi, Parohia "Sfîntul Nicolae" - Stil Nou, "Casa Culturii" - Tîrgu Neamţ, "Clubul copiilor", şcolile: Agapia, Moineşti, Boboieşti, Răuceşti, alte şcoli,  Parcul Naţional Vînători, agenţi economici din comună, unde fac practica elevii noştri, găsind condiţii  de perfecţionare, lucrul cu maşini moderne şi implicare din partea întreprinzătorilor. Participare semnificativă a fost cu prilejul unor evenimete majore din viaţa comunităţii: Zilele Şcolii, Ziua Comunei Răuceşti, Ziua eroilor, Ziua Educaţiei.
Un rol important în şcoală îl are Consiliul elevilor şi colaborarea cu Comitetele de părinţi din şcoală şi clasă. Activitatea de la Căminul de bătrîni "O bucurie  de mărţişor" s-a desfăşurat cu ajutorul părinţilor, la fel şi activitatea "Dăruind eşti fericit", ce se desfăşoară permanent la şcoala noastră. Şcoala noastră beneficiază şi de un mediator şcolar, pentru integrarea copiilor proveniţi din grupurile dezavantajate".
Toate acestea nu se pot realiza fără pasiunea, perseverenţa şi dăruirea cadrelor didactice de la Şcoala Oglinzi.

Tina CONDREA

......................................................................................................................................................................................................

Logon
Informatii utile