Primăria Răucești

Primăria, ca institutie publică, urmareşte respectarea cadrului legal al desfaşurării activităţii din comunitate, asigură soluţionarea problemelor de ordin edilitar şi gospodaresc, menţinerea ordinii publice, respectarea si apararea drepturilor omului, a dreptului de proprietate, precum şi alte atribuţii date in competeţă, prin Legea oragnică, respectiv Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala şi a celorlalte legi speciale pe domenii de reglementare. 

Pentru realizarea atributiilor si responsabilitătilor cu care a fost investit prin lege, Primarul comunei Răuceşti - in calitate de sef al administratiei publice locale - actioneaza prin aparatul propriu de specialitate al institutiei în concordanţă cu noile realităţi care reclamă respectarea raporturilor dintre administraţia locală si cetăţean, în vederea realizării demersurilor prioritare în slujba şi interesul localităţii şi cetăţeanului acesteia. 

Ca şi în celelalte domenii, în aparatul propriu al Primariei comunei Răuceşti, este necesară imprimarea unei autentice etici a muncii, a priorităţii morale şi profesionale, supremaţia legii, desfăşurarea relaţiilor de muncă pe principiul muncii şi aplicării liber consimtite a regulilor de ordine si disciplină, respectarea normelor de conduită stabilite în prezentul Regulament, pentru sporirea calităţii si eficientei economice si sociale a muncii, a prestigiului organelor locale ale administratiei de stat, in faţa cetăţenilor pe care îi reprezintă. 

Persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul structurii aparatului propriu al Primariei comunei Răuceşti au calitatea de functionari publici şi personal contractual.

Lista compartimentelor Primăriei Răuceşti

Conducere:
Primar:
 Bălăjel Dumitru
Viceprimar: Manolache Ion
Secretar: Vieru Vasile

Compartiment Venituri, Impozite și taxe, Executări bugetare:
referent Cozma Maria
referent Borcilă Petronica
referent Anuşca Ionuţ - Marian
referent Apostoae Andrei - Bogdan

Compartiment Registratură – Relaţii cu publicul:
referent Vieru Maria

Compartiment Urbanism – Tehnic – Investiţii:
referent Obreja Climent-Ciprian

Compartiment Programe - Prognoze, Integrare Europeana/Achiziţii Publice:
referent Săvescu Ana

referent Stamate Mihail-Lucian


Compartiment Asistenţă Socială:
inspector Popa Ion – Viorel

• referent Apetrii Elena 

Compartiment Registru Agricol si Cadastru:
referent Moisii Teodora
referent Ilieş Vasile
referent Moisii Vasile

Bibliotecă:
bibliotecar Vranceanu Gabriela

Compartiment Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Muncii
referent Todirică Ioan-Alexandru

Compartiment Transporturi şi Mediu:
Andrei Ilie
Celus Constantin
Obreja Romică
Obreja Ioan

Compartiment Administrativ – Gospodăresc
Celus Viorica

Organigrama Primăriei Răucești

Descarca Oganigrama organigrama_primariei_Raucesti.pdf

Logon
Informatii utile