Informatii Situatii de urgenta

Date cu privire la contractele de deszapezire

Drumurile din administrarea comunei Raucesti sunt deszapezite cu mijloace proprii din dotare (2 tractoare cu pluguri semipurtate, IFRON cu cupa si un buldoexcavator)

 

Denumirea agentului economic contractantValoarea contractuluiZonele acoperite de contractTermenul contractului

Fisa SVSU

Serviciul Voluntar al comunei Răuceşti este de tip V1

DATE DE CONTACT

Adresa primarie

Telefon

E-mail primarie

Sat Răuceşti

Comuna Răuceşti

Judetul Neamţ

Primărie – tel.:0233 788003, fax.: 0233788239

Primar –  Balajel Dumitr: 0747054939

Viceprimar – Manolache Ion: 0785218588

Secretar – Vieru Vasile: 0741147749

Şef Svsu : Todirica Ioan Alexandru: 0785218599

primariaraucesti@yahoo.com

svsuraucesti@yahoo.com

ORGANIGRAMA

Şef serviciu – 1 funcție;

Compartiment de prevenire

- 1 șef compartiment prevenire

- 6 specialişti prevenire;

Formaţii de intervenţie

- 1 șef formatie de interventie;

- echipa specializată pentru stingere incendii - 1 șef echipă specializată;

     - 8 servanti pompieri;

- echipa specializată în domeniul avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare

              - 1 șef echipă specializată;

      - 6 servanti pompieri;

DOTAREA S.V.S.U. Răuceşti 

Nu are în dotare autospeciale de intervenţie. Pentru diferite intervenţii folosim utilajele din dotarea primăriei şi anume: IFRON, Buldoexcavator, Tractor U 650 M, Tractor MAT 8100 cu tracţiune integrală, două remorci, două pluguri tractate pentru reprofilarea drumurilor şi deszăpezire, un utilaj M.A.3,5t pentru împrăştiat material antiderapant. De asemenea putem folosi utilaje, precum buldoexcavatoare de la proprietari privaţi din localitate.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Logon
Meniu S.V.S.U.